Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir?


Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir?

Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkileri düzenleyen Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi kiracının çıkmasını isteyebilmesi için haklı durumların olması gerekiyor. Peki ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir? diyorsanız işte yanıtı...Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir?

Kiracı ile ev sahibi ilişkisi, Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanun esasları gereğince, taraflar karşılıklı olarak birtakım hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Hakların ihlal edilmesi halinde karşı tarafın dava açma hakkı doğuyor.


Mla sahibi, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlü oluyor.


Bu hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemiyor; diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamıyor. 


Mal sahibi kiracıyı isteği zaman evden de çıkaramıyor. ev sahibi kiracının çıkmasını isteyebilmesi için haklı durumların olması gerekiyor. Peki ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir? diyorsanız işte yanıtı...


Ev sahibinin kiracıyı tahliye sebepleri...


1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle

-Gereksinim, 

-Yeniden inşa 

-İmar

-Yeni malikin gereksinimi


2.Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle

-Tahliye taahhütnamesi vermesi

-İki haklı ihtar alması

-Aynı ilçede evinin bulunması

Kiracı hangi durumlarda depozitosunu geri alamaz?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comEv sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir , ev sahibi hangi durumda kiracıyı evden çıkarabilir , ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı çıkarabilir , Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir , hangi koşullarda ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir , ev sahibi kiracıyı istediği zaman çıkarabilir mi ,