Kiracı kaç ay kira ödemezse tahliye edilir?


Kiracı kaç ay kira ödemezse tahliye edilir?

Kiralama süresi boyunca kiracı, kira bedelini ödemekle mükellef oluyor. Peki Kiracı kaç ay kira ödemezse tahliye edilir? Kiracı kaç ay kira ödemezse evden çıkarılır? diyorsanız işte yanıtı...Kiracı kaç ay kira ödemezse tahliye edilir?

Ev, işyeri gibi gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi ile kiracısı arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşme ile kiraya veren bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracı da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlenmiş oluyor.


Kiracı, kiralama süresi boyunca belirlenen kira ücretini belirlenen zamanlarda ödemekle yükümlü oluyor.


Aynı zamanda kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle mükellef oluyor.


Peki, kiracınızın kira bedelini zamanında ödemediğini düşünelim.Peki Kiracı kaç ay kira ödemezse tahliye edilir? Kiracı kaç ay kira ödemezse evden çıkarılır? diyorsanız işte yanıtı...


Kira bedelini iki ay ve daha fazla ödemeyen kiracılar için yasal süreç başlatılabiliyor:


Kanunen kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor.


Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor.


Kira artışında yargıtay kararı!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comKiracı kaç ay kira ödemezse tahliye edilir , kiracı kaç ay kira ödemezse çıkarılır 2016 , Kiracı kirayı ne kadar geciktirebilir ,