30 / 05 / 2024

İzale-i şuyu davası harç miktarı nedir?

İzale-i şuyu davası harç miktarı nedir?

İzale-i şuyu davası,taşınmaz mala ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının bölüştürülmesi için açılıyor. Davanın belirlenen miktarda harcı bulunuyor.Peki izale-i şuyu davası harç miktarı nedir?


İzale-i şuyu davası harç miktarı nedir?

İzale-i şuyu davası, paylı mülkiyete sahip olan ortaklardan her birinin, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebilme hakkı sonucunda açtığı dava olarak karşımıza çıkıyor.

Söz konusu izale-i şuyu davası bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak açılabiliyor. İzale-i şuyu davasında yetki; Hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılacak olan gayrimenkul hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesinde oluyor.

Paydaşların paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok 10 yıllık süre ile sınırlandırılabiliyor. Gayrimenkullerde paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlı oluyor ve tapu kütüğüne şerh verilebiliyor.Peki izale-i şuyu davası harç miktarı nedir?

İzale-i şuyu davası için ödenen belirli harçlar bulunuyor. Bu oranlar şu şekildedir:

-Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)

- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)

- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnıyor. 

Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınıyor.  (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınıyor. 

İzale-i şuyu davası neden açılır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com