30 / 05 / 2024

İzaleyi şuyu davasında satış usulü!

 İzaleyi şuyu davasında satış usulü!

İzale-i şuyu başka bir deyişle ortaklığın giderilmesi davası, ortak mallarda ortaklığın devlet eliyle ortadan kaldırılması olarak biliniyor. Peki İzaleyi şuyu davasında satış usulü nasıldır? diyorsanız işte yanıtı...


İzaleyi şuyu davasında satış usulü!

Ortaklığın giderilmesi davası olarakta bilinen izale-i şuyu davaları taşınır ya da taşınmaz mallar için bağlı bulunan sulh hukuk mahkemelerinde açılabiliyor. İzale-i şuyu davasındaki asıl amaç paydaşların arasındaki anlaşmazlıkları devlet eliyle ortadan kaldırmak olarak biliniyor. 


İzale-i şuyu dava masraflarını her bir paydaş için payları kadar karşılamak durumunda oluyor. Bu davalar paydaşlar dışında üçüncü kişilere açılamıyor.


İzale-i şuyu davası bir taşınmaz mala ortak şekilde malik olan kişilerin aralarında paylaşımla ilgili çıkan uyuşmazlıkların mahkeme kanalıyla ortadan kaldırılıp, ortaklara payları oranında paylaştırılması davası olarak biliniyor. 


İzaleyi şuyu davasında satış, bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa sunuluyor. 


Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlı oluyor. İzale-i şuyu davasında satışa karar verilmesi durumunda, söz konusu taşınmaz mal satışı için ihale yapılıyor.


İzale-i şuyu davasında süre nedir?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com