30 / 05 / 2024

İzale-i şuyu dilekçesi örneği!

 İzale-i şuyu dilekçesi örneği!

İzale-i şuyu davası açmak için Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekiyor. Peki,izale-i şuyu davası dilekçesi nasıl yazılır? İşte izale-i şuyu dilekçesi örneği..


İzale-i şuyu dilekçesi örneği!

İzale-i şuyu davası, paylı mülkiyete sahip olan paydaşların, söz konusu gayrimenkull üzerindeki hakkını almak istemesi üzerine açılan dava olarak karşımıza çıkıyor.


Medeni Kanun gereğince, paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.


Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamıyorsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi durumunda eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar veriyor.


İzale-i şuyu davası açmak için Sulh Hukuk Mahkemelerine bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekiyor.İşte izale-i şuyu dilekçesi örneği..


İzale-i şuyu dava dilekçe örneği..


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1-

2-

3-


KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1- Müvekkilim davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu 198 Ada, 29 parsel üzerine iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üzerinde ayrıca portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz yıllardır tüm paydaşlarca sorunsuz bir şekilde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlandıktan sonra diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir. 


2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üzerindeki betonarme bina tamamen müvekkilimin kişisel malvarlığından yapılan harcamalar ve kişisel emeğiyle inşa edilmiş bulunmaktadır.


3- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde bina değeri müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…


Davacı Vekili

Av

İzale-i şuyu davası harç miktarı nedir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com