22 / 04 / 2024

İzale-i şuyu dava dilekçesi 2017!

İzale-i şuyu dava dilekçesi 2017!

Hisseli taşınmaz mal sahipleri izale-i şuyu davası açmak için Sulh Hukuk Mahkemelerine bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. İşte izale-i şuyu davası dilekçesi 2017...


Hisseli taşınmaz mallardaki ortaklık, açılacak izale-i şuyu davası ile giderilebiliyor. Ortaklığın giderilmesi olarakta bilinen bu dava ile taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması ile sonuçlanıyor.


Her hissedar bu davayı açma hakkına sahip oluyor. İzale-i şuyu davası, diğer hissedarlara karşı açılıyor. Bu davalar, davaya konu olan taşınır veya taşınmaz malın değerine bakılmaksızın o yerin  sulh hukuk mahkemesinde görülüyor. 


Dava için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilebiliyor. İzale-i şuyu dava dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor: 


İzale-i şuyu dava dilekçesi 2017!


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 

1-

2-

3-


KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1- Müvekkilim davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu 198 Ada, 29 parsel üzerine iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üzerinde ayrıca portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz yıllardır tüm paydaşlarca sorunsuz bir şekilde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlandıktan sonra diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir. 


2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üzerindeki betonarme bina tamamen müvekkilimin kişisel malvarlığından yapılan harcamalar ve kişisel emeğiyle inşa edilmiş bulunmaktadır.


3- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde bina değeri müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…


Davacı Vekili

Av

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com