30 / 05 / 2024

Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılamaz?

Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılamaz?

İzale-i şuyu olarakta bilinen ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyete sahip olan paydaşlar tarafından taşınmazın satılması için açılıyor. Bu dava sulh hukuk mahkemesinde görülüyor. Peki ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılamaz? diyorsanız işte yanıtı...


Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılamaz?

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her birinin, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebilme hakkı sonucunda açtığı dava olarak karşımıza çıkıyor.


Hissedarların paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok 10 yıllık süre ile sınırlandırılabiliyor. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlı oluyor ve tapu kütüğüne şerh verilebiliyor.


Ortaklığın giderilmesi davası sulh hukuk mahkemelerinde açılıyor.  Peki ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılamaz? diyorsanız işte yanıtı...


Ortaklığın giderilmesi davasının açılamayacağı durumlar şu şekilde:


-Taşınmaz malın tapuda kayıtlı olmaması.


-Belirli bir payın ortaklığının giderilmesi için açılması.


-Tapu kaydında, ortaklarca şüyuun idame mükellefiyeti veya kooperatiflerce yapılan binalar için Kooperatif Tüzüğüne devrin imkansızlığı konmuşsa, bu gibi hallerde ortaklığın giderilmesi istenemez.


-Müşterek mülkiyet devamlı bir maksada tahsis edilmişse, o tahsis devam ettiği sürece ortaklığın giderilmesi istenemez. Bu tahsis M.K.md.627 uyarınca azami 10 yıl olabilir. 


-Ortaklığın giderilmesi M.K.md.627/f:son uyarınca münasip olmayan bir zamanda istenemez. Örneğin taşınmaz malların anormal olarak fiyatının düştüğü devrede inşaatın henüz devam ettiği bir zamanda bu malların ortaklığının giderilmesi istenemez.


-Kamulaştırılan taşınmazlarda buna ilişkin karar ilgililere tebliğ edildikten sonra o taşınmazın devir ve temliki yapılamayacağından bu durumdaki taşınmazların satış yoluyla ortaklığının giderilmesi istenemez.


-Kamu mallarının ortaklığının giderilmesi talep edilemez. Bu nedenle dava konusu taşınmazlarda okul, hastane gibi kamu malı varsa kamu malı varsa onun ifrazı(ayrılması) için davacı tarafa süre verilmesi ondan sonra geri kalan kısım için davanın yürütülmesi gerekir.

       

-Başkasının arsasına yapılan bina, M.K.md.654'e girmeyen temelli yapı ise arzdan ayrı olarak o yapının ortaklığının giderilmesi istenemez.

Ortaklığın giderilmesi davası için dilekçe örneği! 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com