30 / 05 / 2024

İzale-i şuyu davası ile ortaklık nasıl giderilir?

 İzale-i şuyu davası ile ortaklık nasıl giderilir?

Ortak mülkiyetin devam ettirme yükümlülüğü yoksa, malın paylaşılması istenebiliyor. Bunun için izale-i şuyu davasının açılması gerekiyor. Peki İzale-i şuyu davası ile ortaklık nasıl giderilir? diyorsanız işte yanıtı...


İzale-i şuyu davası ile ortaklık nasıl giderilir?

Hissedarların mülke ortak mülkiyet olarak sahip olması durumunda ortaklığın giderilmesi için izale-i şuyu davası açılabiliyor. Peki İzale-i şuyu davası ile ortaklık nasıl giderilir?


Ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı Medeni Kanunun 628 maddesinde belirtiliyor. İzale-i şuyu davasında temel amaç ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların mahkeme yolu ile giderilmesi olarak biliniyor. 


TMK m. 699/III hükmüne göre “Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.” 


Ortaklığın giderilmesi davası açılan taşınmazın yukarıda açıkladığımız koşullara göre aynen bölüşme yoluyla paydaşlığının giderilmesine karar verilemiyorsa paydaşlığın taşınmaz malın açık arttırmayla satışa sunulması yoluyla giderilmesine karar veriliyor. 

 

Menkul ya da gayrimenkuller hissedarları arasında taksim edilemez ise, paydaşlardan birinin ortaklığın giderilmesi talebi ile sulh hukuk hakimliği’ne müracaatı ile hukuki süreç başlıyor. Genellikle gayrimenkullerde rastlanan bir durumdur. Mahkeme öncelikle ortaklığın giderilmesi istenen şeyin taksim edilebilir olup olmadığını inceler. teknik bilirkişileri görevlendiriyor. 


Gayrimenkulün imar durumu, hisse ve hissedarların sayısı gibi etmenlere bakarak, paylaştırma sureti ile her bir paydaşa müstakil bir parça (daire, arsa vs.) düşebilecekse, paylaşımı seçer, değil ise satışına karar veriyor.

İzale-i şuyu dilekçesi örneği!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com