İmar durum belgesinde hangi bilgiler verilir?


 İmar durum belgesinde hangi bilgiler verilir?

İmar durum belgesi, bir bölge için hazırlanan ve bölgede bulunan taşınmazların nasıl kullanılacağını gösteriyor.Peki imar durum belgesinde hangi bilgiler verilir?İmar durum belgesinde hangi bilgiler verilir?

İmar durum belgesi,belediyelerin bölge ihtiyaçlarını ön planda tutarak hazırladıkları genel planlar üzerinden, arsa bazına kadar indirgenen ve bir arsanın ne şekilde tasarruf edilebileceğini belirten belge olarak ifade ediliyor.


İmar durumu belgesi alabilmek için taşınmazın bağlı olduğu belediyeye  kimlik,arsanın tapusu ve çap belgesi ile gitmek gerekiyor. 


İmar durumunun belge olarak alınmak istenmesi durumunda belediye tarafından belli miktarlarda harç talep ediliyor.  Ödenecek ücret, her sene yeniden belirleniyor. 


2015 yılı imar durum belgesi için ilk müracatta her bir belge için İmar Durumu Belge Ücreti 0-1000 m2 arası adet 40 TL,1000 metrekeraden büyükse adet 60 TL alınıyor.Peki imar durum belgesinde hangi bilgiler verilir?


İmar durum belgesinde aşağıdaki bilgilere yer veriliyor:


- Terkler, Çekme mesafeleri, yani arsanın yan komşu arsalardan, önden ve arkadan ne kadar pay bırakılarak yapı yapılabileceğini gösteren bilgiler

- KAKS ve TAKS değerleri. Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği, İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı,

- Tevhid ve ifraz şartları,

- Arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği. Parsele ticari yapı mı, konut mu, yoksa karma bir proje mi (konut ve ticari) inşa edilebileceği gibi bilgiler yer alıyor.

İmar durumu belgesi nereden alınır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comÖnerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleriİmar durum belgesinde hangi bilgiler verilir , imar durum belgesinde neler var , imar durum belgesinde yer alan bilgiler , imar durumu belgesi ne işe yarar , İmar Durum Belgesi ne tür bilgiler verir , imar durum belgesi nasıl alınır ,