İmar durum belgesi nedir?


 İmar durum belgesi nedir?

İmar durum belgesi, sahip olunan arsaya ne yapılabileceğini gösteren bir belgedir. Yani sahip olunan arsaya; konut mu, AVM mi, ofis mi, yapılabileceğini içeren bilgilerle arsanın ne kadar büyüklüklerde olduğunu gösterir.



İmar durum belgesi

İmar durumu belgesi, Parselin yapılaşma şartlarını, yapı nizamı, kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri ve inşaat emsallerini  gösteren belgeye deniyor.

İmar durum belgesinde bulunan bilgiler...

- Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği,

- İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı,

- Terkler, tevhid ve ifraz şartları,

- Arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği. 

İmar durumu belgesi nasıl alınır?

Arsa sahibiyseniz, ilgili belediyeye gidip kimliğiniz, imar belgesi almak istediğiniz arsanın tapusu ve çap belgesi yanınızda olması gerekiyor. Eğer, sahibi olmadığınız bir arsanın imar durumunu öğrenmek istiyorsanız bu durum bazı belediyelerce sorun teşkil edebiliyor. Bazı arsaların imar durumları kamuya açılamıyor. Bu nedenle söz konusu arsanın sahibi ile gidilmesi gerekiyor.

İmar durumları, bölgeye, semte, mahalleye, sokağa hatta parsele kadar değişkenlik gösterebiliyor. Bu değişiklik bölgenin gelişimine bağlı olarak meydana geliyor. Ayrıca bölgede bulunan arsaların imar durumlarını büyükşehir belediyeleri veya yerel belediyeler değiştirebiliyor.


Mehmet TAŞ/Konuttime.com



İmar durum belgesi , İmar durum belgesi nedir , İmar durum belgesi nereden alınır , İmar durum belgesinde bulunan bilgiler , imar durum belgesi nasıl alınır , imar durumu , resmi imar durumu , resmi imar durum belgesi ,