İmar durum belgesi ne işe yarar?


 İmar durum belgesi ne işe yarar?

Belediyelere müracaat ederek ve belirli bir ücret ödeyerek imar durum belgesi alınabiliyor.Peki imar durum belgesi ne işe yarar?İmar durum belgesinde bulunan bilgiler nelerdir?İmar durum belgesi ne işe yarar?

Bir bölgenin eksiklerinin belirlenmesi ve belirlenen eksiklerin giderilmesi için yapılan çalışmalar imar durum kapsamına giriyor. Bu çalışmalar dahilinde söz konusu bölge eksik olan yeşil alan, okul, yol, park olarak konumlandırılıyor.


İmar durumu bize o bölgedeki yapının nasıl kullanılması gerektiğini gösteriyor.İmar durum belgesi taşınmaz mal alım satım sürecinde çoğunlukla araştırılan belgeler arasında yer alıyor.


Söz konusu yapının bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünden  imar durum belgesi alınıyor. Belgeyi almak için bazı evrakların temin edilmesi gerekiyor.Bu belgeler:


- Dilekçe

- Tapu aslı

- Çap aslı

- Vekaletnamedir.


Ayrıca imar durum belgesi için ödenmesi gereken bir harç bulunuyor.2015 imar durum belgesi harcı, İlk müracaatta her bir belge için İmar Durumu Belge Ücreti 0-1000 m2 arası adet 40 TL,1000 m2 den büyükse adet 60 TL olarak belirleniyor.


Taşınmazın imar durumu için yazılan dilekçe örneği şu şekilde:


İmar durumu dilekçesi..


……...… BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


…………/İSTANBUL


 

…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim.EK:    

– Tapu (aslı)

– Çap (aslı)

– Vekaletnameİsim – Tarih – İmza

..................ADRES:

........................................................

........................................................

.........................................................Mevzi imar planı neden gereklidir?Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
İmar durum belgesi ne işe yarar , İmar durum belgesi ne demektir , imar durum belgesi nasıl alınır , imar durum belgesini nasıl alabilirim , imar durum belgesi 2015 , İmar durumu belgesi , İmar durum belgesi nedir , imar durumu dilekçe örneği ,