28 / 03 / 2023

2b arazi rayiç bedelleri nasıl hesaplanır?

 2b arazi rayiç bedelleri nasıl hesaplanır?

2B arazileri hakkında işlem yapmak için illerde defterdarlıklara, ilçelerde mal müdürlüklerine başvuru yapılıyor.Peki 2b arazi rayiç bedelleri nasıl hesaplanır?


2b arazi rayiç bedelleri nasıl hesaplanır?

Orman vasfını yitirmiş kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere 2b araziler deniyor. 2b araziler Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde yer alıyor.


2b arazilerin satılması için il müdürlüklerine ya da deftarlıklara başvuru yapılması gerekiyor. Yapılan başvuruların sonucu  başvuru süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde belli oluyor.


Başvuru bedelleri de yerin konumuna göre değişeceği tasarıda, belediye ve mücavir alanlar içinde 2.000,00 TL, belediye ve mücavir alanlar dışında ise 1.000,00 TL olarak belirleniyor.Peki 2b arazi rayiç bedelleri nasıl hesaplanır?


2b arazisi satışları belirlenen rayiç bedelleri üzerinden gerçekleştiriliyor. 2B arazisi rayiç bedelleri ise il tarım müdürlükleri, ticaret ve ziraat odaları, emlakçılar, belediyeler, köy ve mahalle muhtarlıkları, bilirkişilerin görüşleri ve emsal nitelikteki taşınmazların satış bedelleri dikkate alınarak parsel bazında belirleniyor.


www.milliemlak.gov.tr adresinden2b arazi sorgulaması yapılabiliyor. Sorgulama sonucu çıkan metrekare değeri taşınmaz rayiç metrekare değeri oluyor. Bu tutar ödenmesi gereken tutar olmuyor. 

2b arazilere itiraz edilir mi?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com