30 / 03 / 2023

2b arazilerinin rayiç bedelleri

2b arazi rayiç bedelleri nasıl hesaplanır?

2B arazileri hakkında işlem yapmak için illerde defterdarlıklara, ilçelerde mal müdürlüklerine başvuru yapılıyor.Peki 2b arazi rayiç bedelleri nasıl hesaplanır?