13 / 06 / 2024

2020 emlak vergisi ödemeleri ertelenecek mi?

 2020 emlak vergisi ödemeleri ertelenecek mi?

Emlak vergisi her dört yılda bir, arsa ve arazi değerleri gözetilip belediyelerce tarh ediliyor. Peki emlak vergisi ödemeleri nasıl yapılacak? Mücbir sebep emlak vergisini etkiledi mi? İşte tüm merak edilenler...


Türkiye'de yaşayan binlerce ev sahibi son ödeme tarihi 31 Mayıs olan emlak vergisi ödemelerinin ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Koronavirüs sebebiyle emlak vergisinin ödenmemesi mücbir sebep mi? İşte emlak vergisiyle ilgili tüm merak edilenler...


Millliyet Gazetesi köşe yazarı Erdoğan Sağlam, bugünkü yazısında emlak vergisi ödemelerini kaleme aldı. Sağlam, 'Kimler emlak vergisi ödemeyecek', 'Vergi ödeme zamanı', 'Vergi ödeme şekli' ve 'Mücbir sebebin emlak vergisine etkisi' gibi konulara değindi.


İşte Erdoğan Sağlam'ın 'Emlak vergisi birinci taksit ödeme süresi başladı' başlıklı yazısı...


Emlak vergisi her dört yılda bir takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak belediyeler tarafından tarh ediliyor.


En son takdirler 2017 yılında yapıldı. Takdir işleminin yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın başından itibaren vergi her yıl, bir önceki yıl birim değerinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmak suretiyle vergi hesaplanıyor. Buna göre, 2019’da emlak vergisi mükellefi olan kişilerin 2020 yılında ödeyecekleri vergi, 2019 yılında ödenen vergi yüzde 11,29 oranında artırılarak hesaplanabilir. Çünkü takdiri izleyen yıllarda emlak vergisi, her yılın başında o yıl için otomatik olarak tahakkuk etmiş sayılıyor.Özetle 2019 için 1.000 lira vergi ödeyen kişi 2020 için 1.112,90 TL emlak vergisi ödeyecek.


2019’da satın aldığı evin 2020 yılı vergisini alıcı ödemek zorunda, 2020 yılında satın alınan evlerin vergisi ise satıcıya ait. Çünkü 2020’de ev alan kişiler, 2021 yılından itibaren emlak vergisi mükellefi olacaklar.


Kimler emlak vergisi ödemeyecek

Aşağıdaki kişilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek konutları varsa (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) bu konutları için emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak, yani bunlar emlak vergisi ödemeyecek:


- Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,


- Gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olanlar,


- Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri. 


Ödeme zamanı

Emlak vergisi iki eşit taksitte ödeniyor, birinci taksitin Mayıs, ikinci taksitin Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle Mayıs başında birinci taksit ödeme süresi başladı. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacak.Ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10’u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödeniyor. Keza, işyerlerine ait çevre temizlik vergisinin de emlak vergisi taksit süreleri içinde ödenmesi zorunlu. Konutlara ait çevre temizlik vergisinin tahsil şekli ise farklı, bu vergiler su faturalarına ilave edilmek suretiyle tahsil ediliyor. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacağını bu vesileyle belirtelim.Belediyeler, ödenmesi gereken emlak vergisi miktarlarını bildirmedikleri için vatandaşlara tavsiyemiz, ödenmesi gereken vergiyi belediyeden öğrenip kontrol etmeleri, sonra vergiyi ödemeleridir. 2019’da vergi ödemiş olanlar bunu yüzde 11,29 artırarak ( yani 2019 yılı vergisini 1,1129 katsayısı ile çarparak) bu kontrolü kolayca yapabilirler.


Ödeme şekli

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir. Son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.


Mücbir sebebin emlak vergisine etkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belli faaliyet konuları itibariyle bazı mükellefler için mücbir sebep halinin bulunduğunu ilan etti, ancak bu kapsamdaki mükelleflerin sadece Mart, Nisan ve Haziran dönemlerine ait KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını belirledi. Yani bu mükellefler için tüm mükellefiyetleri kapsayan genel bir mücbir sebep hali söz konusu değil. Bu nedenle bunların emlak vergilerini normal süresinde ödemeleri gerekiyor.


Aynı Tebliğ ile “65 yaş ve üstünde olması” veya “kronik rahatsızlığı” bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen mükelleflerin de sokağa çıkma yasağı boyunca mücbir sebep halinde bulundukları kabul edildi. Bunların yerine getiremeyeceği yükümlülükler için herhangi bir belirleme için yapılmadı. Bu nedenle sokağa çıkma yasağı dolaysıyla mücbir sebep kapsamına giren vatandaşlarımızın, mücbir sebep süresi içinde yerine getirmeleri gereken tüm vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilme (bu kapsamda emlak vergisi birinci taksitlerinin ödeme) süresi uzadı. Mücbir sebep, sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarihte sona erecek ve ödenmemiş emlak vergisi birinci taksitinin 15 gün içinde ödenmesi gerekecek. Yani bu vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığınca yasağın kaldırılmasını bekleyecekler ve kaldırıldıktan 15 gün sonra vergilerini ödeyecekler.