03 / 03 / 2024

Tapuda toprak koruma uygulamaları netleşti!

 Tapuda toprak koruma uygulamaları netleşti!

En son 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu ile düzenlenen uygulamalarda tapu süreci netlik kazandı.


En son 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu ile düzenlenen uygulamalarda tapu süreci netlik kazandı.


Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, tarım arazilerinde mülkiyeti aktarıcı işlemlerde farklı uygulamalar olduğunu belirtti. Özelmacıklı, "Yasal düzenleme ile asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğü kavramları tanımlanmıştı. Bu aşamalarda mülkiyet aktarıcı işlemler için tapu müdürlüklerinde doğrudan yapılabilecek işlemler olduğu gibi, kurumlardan görüş alınarak yapılan işlemlerde söz konusu. TKGM tarafından yapılan bilgilendirme ile bu noktadaki belirsizlikler ortadan kalkmış oldu" dedi.


Taşınmaz İmar Planı Kapsamındaysa


Hakan Özelmacıklı, "Tapuda tarımsal nitelikte olan taşınmazların imar planı kapsamında olduğunun taraflarca beyan edilmesi durumunda ise ilgili belediye yada valiliklerden talep konusu parselin planı olup olmadığı, planı varsa kullanım amacı soruluyor. Eğer taşınmazın imar planının bulunduğu ve planda tarımsal alan dışında kullanıma ayrıldığı bildiriliyorsa işlem yapılabiliyor. Eğer taşınmaz imar planı kapsamı dışında yer alıyor ise, taşınmazların devri için koşullar farklılık gösteriyor" diye konuştu.


Doğrudan Yapılabilecek İşlemler 


Özelmacıklı, tapu müdürlüklerinde köy yerleşik alanları içindeki alanlarda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı hükümlerinin söyledi. Özelmacıklı, "Taşınmazın malikinin aynı ilçe sınırları içinde müstakil veya hisseli başka bir tarımsal arazisinin olmadığı durumlarda, taşınmazı veya payını hisselendirmeden doğrudan devir yapılabiliyor. Ayrıca mirasçıların anlaşmak suretiyle tarımsal nitelikteki taşınmazları, tek mirasçıya, aile malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçıların kuracağı limited şirkete veya üçüncü kişiye devir taleplerinde de doğrudan işlem mümkün. Ayrıca malikin aynı ilçe sınırları içinde paylı tarım arazilerinde, paydaşların söz konusu taşımazdaki mevcut paylarının tamamını aynı anda bir veya birden fazla paydaşa devri halinde de il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine soru edilmeksizin işlemler karşılanabiliyor" şeklinde konuştu.