Şehir planlamasında yeni dönem başlıyor!


 Şehir planlamasında yeni dönem başlıyor!

Şehir planlamasında yeni bir dönem başlıyor. Yeni sistemde belediyeler her yıl arazi kullanım alanlarının nasıl değiştiğini izlemek amacıyla ‘Kentsel Gösterge Seti’ hazırlayacak ve insan odaklı kimlikli şehirler oluşturulacak. 

Şehir planlamasında yeni bir döneme geçiliyor. Hazırlanan yeni sistem kapsamında şehirlerin tabii, tarihi ve kültürel değerleri korunacak, insan odaklı kimlikli şehirler oluşturulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek çalışmayla şehirlerin yıllar içerisinde değişimlerine bakılacak.


Türkiye Gazetesi'nden Sefa Bilgitekin'in haberine göre; belediyelerin her yıl arazi kullanım alanlarının nasıl değiştiğini izlemek amacıyla ‘Kentsel Gösterge Seti’ hazırlamaları talep edilecek. Belediyelerin hazırlayacağı raporlarda bölgelerin yaşanabilirliği, mevcut durumları, gelişimleri ve potansiyelleri ortaya çıkacak. Sette içeriğin neleri kapsadığı, ölçüm birimlerinin nasıl ve hangi sıklıkla hesaplanacağına dair bilgiler yer alacak.


PLANLAMADA YENİLİK

Proje kapsamında şehirlerin planlanmasında yeni dönem başlıyor. Büyükşehir sınırları içinde kişi başına düşen sosyal ve teknik altyapı alanları, yeşil alanlar, konut sayısı değişimleri ve arazi kullanımları netlik kazanacak. Büyükşehirler tarafından arazileri kullanımına ve imar planlarıyla ilgili üretilecek göstergeler, belli dönemlerde takip edilecek ve sonuçları değerlendirilecek. Projeden talep edilen verimin alınması amacıyla uygulama kapsamında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla belediyelere rehberlik desteği verilecek. Elde edilen veriler belediyeler arasında karşılaştırılacak ve sonuçlar iyileştirilecek.Kentsel Gösterge Seti , Şehir planlaması modeli , insan odaklı kimlikli şehirler ,