2B arazi ödemelerinde son gün!


2B arazi ödemelerinde son gün!

2B arazileri için başvurular ve ödemeler bugün sona erecek. Kasım 2018 itibari ile yaklaşık 534 bin taşınmaz 759 bin hak sahibine satıldı.Kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler olan 2B arazilerinin ödemeleri için başvurular bugün sona eriyor.


2B arazileri için Maliye Bakanlığı tarafından vatandaşların mağduriyetini gidermek için tanınan süre bitiyor. İkinci defa süre uzatımı 2B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için hak kaybedenleri ilgilendiriyor.


2B kapsamında, 2018 Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 534 bin taşınmaz 759 bin hak sahibine satıldı. Satışların toplam değeri yaklaşık 11,3 milyar liraya ulaştı. Bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edildi, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmeye devam ediliyor.2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Başvuru için gereken belgeler ise şu şekilde;


1- Nüfus cüzdanının fotokopisi,

2- Başvuru dilekçesi,

3- Başvuru bedeli makbuzu,

4- Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,

5- Bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı.2B arazi ödemeleri , 2B arazi ödemeleri başvuru ,