TOKİ Düzce Gümüşova konut teslim dönemi!

 TOKİ Düzce Gümüşova konut teslim dönemi!

TOKİ Düzce İli Gümüşova İlçesi 187 Adet Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri bugün başladı..


TOKİ Düzce İli Gümüşova İlçesi 187 Adet Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri 28 Mart 2018-13 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Bu çerçevede;


-Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilecektir.


-Konut teslimleri Düzce İli Gümüşova İlçesi 187 Adet Konut Projesi Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat

09:00’da başlanacaktır.


-Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.


-3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından Ziraat Bankası A.Ş. Gümüşova Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya

alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.


-Konutların ilk taksit ödemesi Mayıs 2018 itibariyle başlatılacak olup, İlk Dönemsel Artış ise Temmuz 2018’de uygulanacaktır.

 

-Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri

yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,

• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

• KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. 


 Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016