TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye Emekli sözleşme dönemi bugün bitiyor!


 TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye Emekli sözleşme dönemi bugün bitiyor!

. 15 Ocak 2018 tarihinde sona ermesi gereken TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye Emekli sözleşme imzalama süresi 19 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştı. Sözleşmeler bugün sona eriyor..

Sözleşme dönemi bugün sona erecen Bursa Nilüfer İrfaniye 1201 Toplu Konut Projesi ile ilgili Temerküz Şube Özlüce Şubesi olup, Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri bu şube tarafından imzalatılıyor. 


Kura sonucu belirlenen konut alıcıları ile kura sonucu belirlenen konut için, ilgili konutun peşinat miktarından başvuru bedeli olarak yatırmış oldukları tutar düşüldükten sonra kalan tutar tahsil edilecek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.   Sözleşme işlemleri hakkında bilgi için tıklayın


Başvuru sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenecektir.

- T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı

kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. Kimlik numarası

(Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacak).

-Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak

kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya

yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi

imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil

olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine geçen belge.

-B1 tipi konut alıcıları, bankanız tarafından imzalatılan Başvuru Formunun fotokopisini ibraz ederek sözleşme imzalayacaklardır. (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacaktır.).  TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye emekli sözleşme dönemi , TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye Emekli sözleşme işlemleri ,

Hemen Teslim 4 proje