İmar barışında başvurular uzatılmalı!


 İmar barışında başvurular uzatılmalı!

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, imar barışında süre uzatımına ihtiyaç duyulduğunu, Bakanlar kurulu kararı ile başvurunun en az üç ay daha ertelenmesi gerektiğini belirtti...İmar barışına ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar İmar Barışından faydalanabiliyor. Yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesi ve başvurular için son tarih 31 Aralık 2018 tarihi olarak belirlenmişti. Şimdi ise son günlere kalan başvurular da bedellerinin toplanmasında sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle süre uzatımına ihtiyaç duyuluyor. Bakanlar kurulu kararı ile başvurunun en az üç ay daha ertelenmesini bekliyoruz” dedi. 


 İmar barışında başvurular uzatılmalı!


Ödeyemeyenler Zamlı Öderler


İmar barışı kapsamında ödemeyi yetiştiremeyenler için zamlı tutarın geçerli olacağını ifade eden Özelmacıklı “Ocak ayında zaten arsa emlak vergisi birim değerinde artış gerçekleşmiş olacak. Cadde ve sokak rayiç değerleri, 2019 yılında yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde yani yüzde 11.865 artacak. İmar barışı başvurusunu yetiştiremeyenler için sürenin uzatılması ödemeyi bir miktar artıracaktır lakin hak kaybını ortadan kaldırır. 31 Aralık tarihine kadar zaten başvuru yapıp ödemesini yapanlar bu zamdan etkilenmeyeceklerdir” değerlendirmesinde bulundu.


Taksit Hala Bir İhtiyaç


Ödemelerde taksitlendirmenin önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü “İmar Barışında Yapı Kayıt Belgesi bedeline her malik kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda. Çünkü iskansız yapılarda Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiyor. Lakin sahada görüyoruz ki binadaki maliklerden bazıları ödeme yapmayınca işlemler yapılamıyor ve tıkanıyor. Her ne kadar ödemeyen maliklerden talep etme hakkı olsa da kimse başkası adına bu bedeli ödemek istemiyor. O zaman çözüm bunu taksitlendirmek ve ödenmesini kolaylaştırmak olmalı” dedi. İmar barışı başvuru tarihi , İmar barışında başvurular uzayacak mı , İmar barışında başvuru süresinin uzatılması ,