İmar barışı ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı!


İmar barışı ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

İmar barışında ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek....
31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkında karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 


İmar barışına başvuru ödemeleri 30 Haziran'da sona ermişti. Ancak bugün yayımlanan karara göre süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı. 10 milyon 250 bin vatandaşın başvurduğu imar barışından devletin kasasına 22 milyar 900 milyon lira girdi. 


Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz 2019 tarihine kadar peşin yatıran vatandaşlar, kalan kısmını takip eden aylarda taksitli olarak ödeyebilecek. Her ayın birinde kalan kısmı yüzde 2 oranında artırılacak. 

Cumhurbaşkanı Kararı


31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkındaki kararın yürürlüğe konuşmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16'ncı maddesi gereğinde karar verildi. 


Karar:


MADDE 1- (1) 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır." 


Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 3- (1) Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


İmar barışı başvuruları uzatıldı mı 2019?İmar barışı ödeme süresi 2019 , İmar barışı uzatıldı mı , İmar barışı ödeme süresi uzatıldı mı 2019 ,