01 / 12 / 2022

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ODTÜ yolunun yapı ruhsatına tabi olmadığını bildirdi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ODTÜ yolunun yapı ruhsatına tabi olmadığını bildirdi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anadolu Bulvarı'nı Mevlana Bulvarı'na bağlayarak ODTÜ'den geçirilen yolun yönetmelik gereği yapı ruhsatına tabi olmadığını belirterek, bakanlığının konuya ilişkin yasal bir işlem başlatmadığını bildirdi...


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ODTÜ'den geçirilen yolun yönetmelik gereği yapı ruhsatına tabi olmadığını belirterek, bakanlığının konuya ilişkin yasal bir işlem başlatmadığını kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anadolu Bulvarı'nı Mev'lana Bulvarı'na bağlayarak ODTÜ'den geçirilen yolun yönetmelik gereği yapı ruhsatına tabi olmadığını belirterek, bakanlığının konuya ilişkin yasal bir işlem başlatmadığını bildirdi. Bakanlık, "Anılan yol için herhangi bir kanun veya yönetmelik kapsamında bakanlığımızın vereceği herhangi bir izin olmadığı gibi, bu hususta intikal eden herhangi bir şikayet de bulunmamaktadır" dedi. 


Planlara 10 Ekim'de onay 


CHP istanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın ODTÜ yoluna ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bakanlık, şunları kaydetti: "ODTÜ'ye ait alanla ilgili olarak; ODTLJ'nün 3 Mayıs 2013 tarihli yazısı ekinde alınan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifleri 644 sayılı Kanun hükmünde kararname hükümleri uyarınca, bakanlığımız tarafından 30 Eylül 2013 tarihinde resen onaylanmış olup, 10 Ekim 2013'te de parselasyon planları onaylanmıştır. 


Bu süreç içerisinde; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 10 Ekim 2013 tarihli yazılarına cevaben, bakanlığımızın 11 Ekim 2013 tarihli yazısı ile onaylı planlara ilişkin uygulamaya işlemlerine başlanabileceği ancak, mevcut plan kapsamında, planlanan yolun açılmasıyla ilgili olarak bakanlığımızca doğrudan bir izin verilmesinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. 


Verilecek izin yok 


Zaten anılan yol için herhangi bir kanun veya yönetmelik kapsamında, bakanlığımızca verilecek herhangi bir izin bulunmadığı bilinmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığımdan alınan 18 Kasım 2013 tarihli cevabi yazıda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan alman 11 Ekim 2013 tarihli yazı ile 'ODTÜ Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müessesesi Ormanı'nda yol yapılmak üzere 32 bin 267,61 metrekare sahada; değerlendirilebilecek ağaçların taşınması, taşınması mümkün olmayan ağaçların ise ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi kaydıyla Orman Kanunu'nun 17/4 madde hükmü uyarınca izin verilmesini1 şeklinde olurların alındığı görülmüştür. Konuyla ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 18 Kasım 2013 tarihli yazıda; gerekli yasal izinlerin alındığı ve hukuka aykırılığın söz konusu olmadığı belirtilmiştir. 


Başvuru yok 


Bakanlığımıza, söz konusu yol inşaatı ile ilgili olarak, yasal işlem yapılması için iletilen herhangi bir başvuru bulunmamaktadır. ODTÜ'ye ait alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı bakanlığımızın oluru ile onaylanmış ve bu onaylı plana dayalı olarak Anadolu Bulvarı'nı Mevlana Bulvarı'na bağlayan yola ilişkin kısmında İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulaması bakanlığımızca 10 Ekim 2013'te onaylanmıştır. 


1 ay süreyle askıda 


Makam oluru ile onaylanan imar uygulamasına ait parselasyon planları, gerekli askı ve duyuru işlemlerinin yapılması için Ankara Çevre ve Şehircilik İl Miıdürlüğü'ne 10 Ekim 2013'te gönderilmiş, il müdürlüğümüz tarafından da 11 Ekim 2013'te 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Anılan plan kapsamında planlanan yolun açılmasına ilişkin olarak bakanlığımızca doğrudan bir izin verilmesi söz konusu değildir. Zaten anılan yol için herhangi bir kanun veya yönetmelik kapsamında bakanlığımızın vereceği herhangi bir izin olmadığı gibi, bu hususta intikal eden herhangi bir şikayet de bulunmamaktadır. 


Yasal işlem mümkün değil 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 18 Kasım 2013 tarihli yazısında yolun plan ve projesi hakkında bilgi sahibi olduğu, yol açım çalışması mevzuat kapsamında başlatıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca, 3194 sayılı Kanun'a ait Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin '... gibi yapılar, bu işleri yapmak üzere geçici kurulan beton ve asfalt santralları yapı ruhsatına tabi değildir' hükmü kapsamında işlem yapıldığının belirtildiği dikkate alınarak, bakanlığımızın bu konuda herhangi bir yasal işlem başlatması söz konusu değildir." 


Milliyet Ankara