Türkiye'deki binaların yüzde 45'i depreme hazır değil!


Türkiye'deki binaların yüzde 45'i depreme hazır değil!

Binaların, deprem anında kaçılacak değil, içine güvenle sığınılacak yerler olması gerektiğini vurgulayan Kara, şunları ifade etti: "Zemin etüdünden projelendirmeye, malzeme kalitesinden yapım faaliyetine kadar bina üretim sürecinin her aşamasında alınacak mühendislik hizmeti yapıların güvenli olmasının en önemli teminatıdır.
Kara. yapığı açıklamada. Türkiye'deki 20 milyon konutun yüzde 45'inin hem depreme karşı güvensiz hem de enerjiyi israf eden, sosyal donatıları olmayan, sağlıklı ve konforlu yaşam imkanı sunamayan niteliksiz yapılar olduğunu kaydetti. Binaların, deprem anında kaçılacak değil, içine güvenle sığınılacak yerler olması gerektiğini vurgulayan Kara, şunları ifade etti: "Zemin etüdünden projelendirmeye, malzeme kalitesinden yapım faaliyetine kadar bina üretim sürecinin her aşamasında alınacak mühendislik hizmeti yapıların güvenli olmasının en önemli teminatıdır. Kentsel dönüşüm, dar kapsamlı ve parselinde bina bazında dönüşüm olarak algılanmamalı. Yerinde imar artışıyla yapılmaya çalışılan kentsel dönüşüm başarısız olur. Kentleri uzun vadede geri dönüşü mümkün olmayan hatalara sürüklememek için kentsel dönüşüm; yolu. altyapısı, yeşil alanı ile daha kapsamlı, planlı ve sağlıklı yaşam alanlarına dönüşüm olarak ele alınmalı. Ayrıca devlet ve yerel yönetimler daha etkili ve yönlendirici rol oynamalıdır." 


Ortadoğu 
türkiyedeki binlar depreme hazır mı , binalar depreme hazır mı , türkiyede binaların kalitesi , iyi bir binanın özellikleri , cafer kara açıklamaları ,