19 / 06 / 2024

Konut sorunu kökten çözülecek!

Konut sorunu kökten çözülecek!

Meclis araştırması açılması amacıyla TBMM'ye verilen önerge ile Türkiye'deki konut miktarı ve konutların niteliği konusunda yaşanan sorunlar çözülecek...


85 milyon nüfusa yaklaşan ülkemizde, alınan göçlerle konut açığı ortaya çıktı. Nüfustaki hareketlilikle meydana gelen konut ihtiyacı, nitelik olarak sorgulanabilir hale geldi. Yeterli maliyet olmaması nedeniyle, çarpık ve kötü yapılaşmalar hızla arttı. Nüfusun hızla yükselmesi, devletin konut politikalarını etkiliyor.


NÜFUS ARTTI, KONUT İHTİYACI YAŞANDI

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında ülkemizde kentleşme oranı hızla artarken, hanehalkı büyüklüğü azalıyor. 1960'da 5,6 olan hanehalkı büyüklüğü, 2011'de 3,8'e, 2012'de 3,7’ye düşmüş, azalma eğilimi 2017'den bu yana 3,4’e geriledi. Bu verilere göre, sadece nüfus artışı kaynaklı konut ihtiyacının yeni plan döneminde yaklaşık 1 milyon 482 bin olacağı düşünülüyor.


SOSYAL KONUT PROJELERİ ÇÖZÜM OLACAK

Gelir düzeyi ve refah seviyesi konut ihtiyacının karşılanmasında önemli bir etken oluyor. Sosyal konut projeleri ile konut ihtiyacının karşılanması planlanıyor. Dar gelirlilerin, uygun fiyatlarla konut sahibi olmasının bu sorunu ortadan kaldıracağı düşünülüyor.


ÖNERGE VERİLDİ

Türkiye’deki konut miktarı ve konutların niteliği ile ilgili yaşanılan sorunları, bu sorunlarının nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasıyla ilgili önerge verildi.
Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler