13 / 07 / 2024

Sıfır konut alırken bunlara dikkat edin!

Sıfır konut alırken bunlara dikkat edin!

Türkiye’de 2018'deki finansal düzensizlik öncesi yapılmaya başlanan bazı markalı konut projeleri, büyük çaplı olmalarından dolayı inşaat şirketlerine ciddi bir mali yük çıkardı. Bu nedenle 'sıfır' konut alacaklar inşaat şirketinin mali gücüne dikkat etmeli...


Hazırlanan projenin büyük ölçekli olması, şirketler için nakit ihtiyacını artırdı. İnşaat firmaları, projenin devamını getirebilmek adına satışlardan gelebilecek nakit tutarını da hesaplayarak bir bütçe hesaplaması yaptı. Bu bütçeler 'sıfır' konut alacaklara da yansıdı. Peki 'Sıfır' konut alırken nelere dikkat edilmeli? İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Yeni Mesaj'dan Ahmet Safa Terzi'nin haberine göre; İnşaat şirketleri büyük bütçeli projeler için nakit ihtiyaçlarını artırdı. Fakat beklenen satışlar yapılamadığı için projeler sekteye uğramaya başladı.

Bu nedenle 'sıfır' konut alırken inşaat şirketinin mali gücüne dikkat edilmesi önem arz ediyor. Peki yeni konut alırken nelere dikkat edilmeli:

1) Yeni yapılan projelerde arsanın inşaat şirketinin olup olmadığı etraflıca araştırılmalı. Arsanın inşaat şirketine ait olması, inşaat şirketinin mali olarak daha güçlü olduğunu gösterir.

2) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; satış vaadi sözleşmesinde kat planı, daire planı, İmar Yönetmeliği'ne göre hesap edilmesi, brüt ve net metrekare bilgisi ile teknik şartnamenin yer alması gerekmektedir.

Ancak inşaat şirketleri kimi zaman bu hususları satış vaadi sözleşmesine ya hiç eklememekte ya da eksik eklemektedir.

3) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bina Tamamlama Sigortası yapılmadan konut satışı yasaklanmıştır. Konut alırken bu sigortanın var olup olmadığı yoksa nasıl bir teminat sağlandığının bilinmesi ve buna göre karar verilmesi önemlidir. Bu ve benzeri bir teminatın olmasıyla; konut satın alınan inşaat şirketine herhangi bir şey olması durumunda, ödenen bedel geri alınabilmektedir.

4) Konut alma kararı verilemeden önce, yani satış vaadi sözleşmesi imzalanmadan önce satın alınan konutun tapu kaydının Tapu Sicil Müdürlüğü'nde kontrol edilmesi gerekmektedir. Çünkü satılan konutun tapu kaydında ipotek, haciz, vergi borcu veya herhangi bir borç doğuran kaydı bulunabilir.

5) Taahhüt edilen otopark, bahçe gibi ortak kullanım alanlarının yönetim planında veya tapuda görünüp görünmediğini kontrolü sağlanmalıdır. Ayrıca bu alanların satış vaadi sözleşmesinde yer alması da istenmelidir.

6) Konutlarda son dönemde yaşanan sorunlardan birisi de bir konutun birden fazla kişiye noterde imzalanan satış vaadi sözleşmesi ile satılmasıdır. Bu durumun önüne geçmek için satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh ettirilmesi gerekmektedir.


2020 Şubat'ta 118 bin 753 konut satıldı!
Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler