31 / 01 / 2023

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte üç kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdi!

 İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte üç kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdi!

Yeni Asır Gazetesi Lokomotif Sektörler ekinde yer alan habere göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte üç kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdi, yerinde dönüşüm ilkesi ile de sekiz kentsel dönüşüm ve gelişim projesini yürütmeye başladı...İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalar kapsamında üst ölçekli planlar ile yerleşme alanlarının yaklaşık yüzde 40'ına karşılık gelen 4 bin 700 hektarlık kısmının sağlıklaştırma ve iyileştirmeye yani dönüşüme ihtiyacı olduğu belirledi. Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelikli olarak "Afete Manız Bölge" ilan edilen, can ve mal güvenliği olmayan, yaklaşık 2 bin 300 adet riskli yapının tahliye ve yıkımlarını gerçekleştirerek başladı. Afete maruz bölgeler dışında diğer proje alanlarındaki çalışmalar ise "Yerinde Dönüşüm" hedefiyle uygulanıyor. 


Projeler neler

 İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet riskini azaltma amacıyla Kadifekale'de 42 hektar, Yeşildere ve Gürçeşme'de ise 2'şer hektar alanda kentsel yenileme projeleri gerçekleştirdi. Bayraklı'da 60, Uzundere'de 32, Ege mahallesi'nde 7, Ballıkuyu'da 48, AktepeEmrez'de 122, Örnekköy'de 18, Torbalı'da 6 ve Bayındır'da 13 hektar alanda ise yerinde dönüşüm amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri sürdürülüyor. 


Kadifekale Kentsel Yenileme Projesi, ülkemizde can ve mal kaybı yaşanmadan, afet gerçekleşmeden önlem alınan örnek bir proje olma özelliği taşıyor. Söz konusu bölge, 1962 - 2005 yılları arasında farklı tarihlerde bakanlıkça hazırlanarak onaylanan 8 adet jeolojik etüd raporu ile jeolojik sakıncalı alan olarak belirlendi ve 1978,1981,1998, 2003 tarihli 4 farklı Bakanlar Kurulu kararı sonucu getirilen yapı yasağı ile de "Afete Maruz Bölge" ilan edildi. 42 hektar büyüklüğünde, İmraniye, 19 Mayıs, Vezirağa, Hasan Özdemir, Yeşildere, Kosova, Birinci Kadriye, Altay ve Kadifekale Mahalleleri'ni kapsayan, 1968 adet yapının yer aldığı proje alanında belediye encümen kararı ile başlayan çalışmalar tamamlandı. 


Uzlaşma görüşmelerinin sonunda, 1100 aileye Uzundere Toplu Konutlarından, maliyet fiyatı üzerinden, uzun vadeli geri ödeme planı ile konut tahsisi sağlandı. Hak sahiplerine noter huzurunda kura çekimi ile konutları teslim edilerek, konut sözleşmeleri imzalandı. 


Anahtar teslimleri ise inşaatların tamamlanarak belediyeye devrinden sonra gerçekleşti. Konut talebinde bulunmayanlara ise kamulaştırma bedelleri nakit olarak ödendi. Alanda, yıkım çalışmaları ile ağaçlandırma çalışmaları eşzamanlı başladı. Böylece kent merkezine 42 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı ve tarihi Kadifekale'nin güney - güneybatı surları ortaya çıkarıldı.Bölgede yaklaşık 2 hektar büyüklüğündeki alan, 04.05.1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile "Afete Maruz Bölge" ilan edildi. Kadifekale Kentsel Yenileme Projesi'nin devamı niteliğinde olan alanda bulunan 153 yapının 126'sı yıkıldı. Yıkım işlemleri halen devam ediyor. Uzlaşma sağlanıp konut talep eden hak sahiplerine Uzundere Toplu Konutları'ndan konut tahsis edilirken, bedel talep eden hak sahiplerine ise kamulaştırma bedelleri ödendi. 


Gürçeşme projesi 

Yaklaşık 2 hektar büyüklüğündeki alan, 04.05.1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile "Afete Maruz Bölge" ilan edildi. Büyükşehir Belediyesince 2011'de başlayan kamulaştırma çalışmalarında 120 yapıyı kapsayan alanda 118'i yıkıldı. 


Yıkılan bölgelerin ağaçlandırılması planlandı. Uzlaşma sağlanıp konut talep eden hak sahiplerine Uzundere Toplu Konutları'ndan konut tahsis edilirken, bedel talep eden hak sahiplerine ise kamulaştırma bedelleri ödendi. 


Bayraklı başladı

Bayraklı ilçesinde yer alan, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahalleleri'nin büyük bir kısmını kapsayan bölge yaklaşık 60 hektar büyüklüğünde. Alanın kuzeyi Çanakkale îzmir Çevreyolu, güneyi Altınyol, batısı ise Atatürk Ormanı ile sınırlı. Projeye, mevcut durum tespiti amacıyla gerekli verilerin temini ve 100 sorudan oluşan anket çalışmaları ile 2012 yılının Mayıs ayında başlandı. 


Bölge sakinlerinin aile yapısı, eğitim ve gelir durumumun belirlenmesi, mekve sosyal sorunlarının tespiti, ihtiyaç ve taleplerinin saptanması amacıyla yürütülen çalışma ile alan içerisinde 2831 adet konut sahibi ve 108 adet işyeri sahibi ile görüşüldü. Proje alanı ve gelişimi hakkında vatandaşları yerinde bilgilendirebilmek, oluşabilecek herhangi bir bilgi kirliliğinin giderilmesi, görüş, öneri ve beklentilerin alınması amacıyla toplantılar düzenlendi.

Bu çalışmalar devam ederken, mevcut yapılaşmayı tespit amacı ile her bir parselde, üzerinde yer alan yapı, müştemilat ve ağaçların tespiti yapıldı, krokiler hazırlanarak tutanak altına alındı. Tespitler, vatandaş beklentileri ve talepleri ile teknik veriler, imar planları, kentsel tasarım projeleri ve mimari projeler ışığında yapıldı. Uzlaşma görüşmeleri ve sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin süreç ise Cengizhan Mahallesi, 1620/39 Sokak, Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı Sosyal Destek Merkezi'nde devam ediyor. 


Yeni Asır Gazetesi Lokomotif Sektörler ekiÖnerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler