24 / 02 / 2024

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla toplantısı ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla toplantısı ne zaman?

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri 21 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’de Muğla Valiliği toplantı salonunda bir araya geliyor...


Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri 21 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 14.00’de Muğla Valiliği toplantı salonunda bir araya geliyor. Toplantıda yetkililer Muğla ili özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanları ile ilgili sorunları görüşerek ve çözüm önerilerini değerlendirecek. 


644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesi ile belirlenen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları kapsamında tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde;•          Kanalizasyon,


•          İçme suyu,


•          Atıksu Arıtma Tesisi,


•          Katı Atık Düzenli depolama Tesisi,


•          Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları,


•          Harita ve parselasyon planlarının yapılması,


•          Planlamaya altlık teşkil edecek halihazır haritaların alınması ve imar planlaması sonrası 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamalarının yapılması,


•          Çevre Düzeni Planları ve İmar Planlarının yapılması,


•          Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların işletilmesi


konularına yer verilecek olan toplantıda ayrıca, korunan alanların çevresi ile birlikte bir bütün olarak imar planlarının yapılması noktasında ortak bir platformun oluşturulması değerlendirilecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılı içerisinde başlatılan “Muğla İli Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” çerçevesinde 21-23 Ocak 2015 tarihleri arasında Muğla –Marmaris’te eğitim ve bilgilendirme çalışması da gerçekleştirilecek.


Doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” çerçevesinde “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri” yürütülmeye devam ediyor.


Bu kapsamda, Muğla İli Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi başlamış olup, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya’nın açılışını yapacağı ve TVK Genel Müdür Yardımcıları, TVK Bölge Komisyon Üyeleri, Akademisyenler, Genel Müdürlük ile İl Müdürlüğü uzman personelin katılacağı eğitim ve bilgilendirme toplantısında, yüklenici firma tarafından projede şimdiye kadar yapılan çalışmalara yer verilecek olup,  yöntem ve bulgular konusunda bilgilendirme yapılacak.


Üç gün sürecek olan toplantıda ayrıca doğal sit alanlarında bir günlük arazi çalışması da yer alacak.