31 / 05 / 2023

İzmir'de icradan satılık 2 gayrimenkul! 10.8 milyon TL'ye!

İzmir'de icradan satılık 2 gayrimenkul! 10.8 milyon TL'ye!

İzmir İli, Buca İlçesi ve Konak İlçesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul ihale usulü ile satışa sunuluyor. Söz konusu taşınmazların toplam bedeli 10 milyon 800 bin TL...


İzmir İli, Buca İlçesi ve Konak İlçesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 10 milyon 800 bin TL bedel isteniyor.  Satışa konu olan gayrimenkullerin ilk ihale tarihi 9 Ekim 2018 olarak belirlendi. 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :  İzmir  İli, Buca İlçesi, Kocatepe mahallesi, 50013 ada, 1 parsel de kayıtlı, 6,695,00 m2 yüzölçümünde, arsa vasfında taşınmazdır. Taşınmaz Yavuz Sultan Selim Caddesi 1044, 1036 ve 1034 sokak arasında kalan boş bir arsadır. Hafif eğimli bir arazi yapıya sahip olup yakın çevresinde yapılaşmanın mevcuttur. Ulaşım açısından merkezi konumdadır.


Kıymeti : 8.000.000,00 TL

1. Satış Günü : 09/10/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 08/11/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Konak İlçesi,Alsancak mahallesi, 3687 ada, 18 parselde kayıtlı(arsa 569,00 m2 miktarlı) zemin kat dahil sekiz katlı kargir binanın, kat irtifakı kurulmuş, 20/200 arsa paylı, 7.kat 39 numaralı büro vasfındaki işyeri satılacaktır. Bina işhanı olup, zemin katında işyerleri, diğer katlarında ise büro niteliğinde bağımsız bölümler yer almaktadır. Bina girişi zemin kattan ve Atatürk caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Bina 1985 yılında inşa edilmiş olup, 29/05/1983 tarihli yapı ruhsatı ve 11.12.1985 tarihli yapı kullanım izin belgesi yer almaktadır.


Kıymeti : 2.800.000,00 TL

1. Satış Günü : 09/10/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 08/11/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim-tescil masrafları, satıştan sonraki idare ve işletme masrafları ile hasar ve menfaatleri alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmi