31 / 05 / 2023

Çiğli'de icradan satılık arsa! 4.2 milyon TL'ye!

Çiğli'de icradan satılık arsa! 4.2 milyon TL'ye!

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Sasalı Köyü'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 4 milyon 220 bin TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.


İzmir İli, Çiğli İlçesi, Sasalı Köyü'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan arsa için 4 milyon 220 bin TL bedel isteniyor.


Taşınmazın Özellikleri:  İzmir  İli Çiğli İlçesi Sasalı köyü 82 parsel sayılı taşınmaz tarla vasfında olup üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır. Taşınmaz %0'a yakın bir topoğrafya içinde, killi-kumlu-tınlı su tutma kapasitesi ve taban suyu yüksek, derin profilli, tarım arazisi vasıfları taşımaktadır. Taşınmazın tuzluluk, alkalilik gibi bitki gelişimini olumsuz etkileyecek herhangi bir problemi bulunmamaktadır.


Kıymeti : 4.220.000,00 TL

1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 26/12/2018 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Karşıyaka 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini( 844.000,00 ) TL. T.Vakıflar Bankası Karşıyaka şubesine yatırıldığına dair dekont veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminatlarını T.Vakıflar Bankası Karşıyaka şubesindeki memurluğumuzun TR. 82000 1500 15800 7300 602974 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/39 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/10/2018