24 / 04 / 2024

İzmir Torbalı'da icradan satılık arsa! 7 milyon TL'ye!

İzmir Torbalı'da icradan satılık arsa! 7 milyon TL'ye!

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 7 milyon TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.


İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 7 milyon TL bedel isteniyor.


TAŞINMAZIN Özellikleri :  İzmir  İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi 12 ada 9 parsel sayılı taşınmaz 30.640,00 metrekare yüzölçümünde Torbalı Mahallesi Fetret çayı mevkiinde, Torbalı-Bayındır devlet karayoluna 500 mt, İzmir-Aydın devlet karayoluna 1.750,00mt mesafede, batı cephesinde Celal Umru cad. Doğu cephesinde Fetret çayı geçmektedir. İmar paftasında batı ve doğu cephesinde yol olduğu görülmüştür. Taşınmazın imar durumu, geometrik şekli, cephe durumları, yüzölçümü, topoğrafik durumu, önemli yerlere mesafesi, ulaşım olanakları, belediye hizmetlerinden yararlanması, çevresinin doluluk oranı, satılabilirliği, kullanılış şekli ile yöredeki alım/satım ve kiralama ilişkileri ile bunların parasal değerleri gözönünde tutularak değerlendirme yapılmıştır.


Kıymeti : 7.047.200,00 TL

1. Satış Günü : 28/06/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 27/07/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : TORBALI ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/05/2018