31 / 05 / 2023

İzmir Torbalı'da 7 milyon TL'ye fabrika satılıyor!

İzmir Torbalı'da 7 milyon TL'ye fabrika satılıyor!

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satılıyor. Satışa konu olan fabrika için ilk ihale tarihi 23 Ekim 2018 olarak açıklandı.


İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 7 milyon 134 bin 336 TL bedel ile icradan satışa sunuldu. 


TAPU KAYDI: Torbalı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’ nün 14/02/2018 tarihli ve 429357 sayılı yazısı eki tapu kaydına göre;  İzmir  İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi, 601 ada, 1 parsel, 8.419,14 metrekare yüzölçümlü, İdare Binası Olan Fabrika Binası Ve arsası Nitelikli taşınmaz İmeksan İzmir Menfez Klima Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına tam pay kayıtlıdır. 


Taşınmaz; Zeki Öztaş Caddesi’ne 350 metre Ayrancılar - Yazıbaşı İzmir Caddesi’ ne 1520 metre direkt uçuş mesafesindedir. Taşınmaza ulaşım rahat olup Belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.


Kıymeti : 7.134.336,10 TL

1. Satış Günü : 23/10/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 22/11/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI 3. KAT MEZAT ODASI TORBALI/İZMİR 


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/198 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/07/2018