29 / 05 / 2024

Esenyurt'ta icradan satılık fabrika ve arsa 28.8 milyon TL'ye!

Esenyurt'ta icradan satılık fabrika ve arsa 28.8 milyon TL'ye!

Esenyurt'ta bulunan fabrika ve arsayı T.C Büyükçemece 2. İcra Dairesi satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 28 milyon 890 bin 905 TL.


T.C Büyükçemece 2. İcra Dairesi, Esenyurt'ta bulunan fabrika ve arsasını satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 28 milyon 890 bin 905 TL olarak belirlendi.T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ


2015/543 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI


Özellikleri : İstanbul, Esenyurt, Çakmaklı Mah. Taşağıl Deresi 249 ada, 3 parsel sayılı, 5.170,00 M2 yüzölçümlü arsa


Nitelikleri : Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Esenyurt llçesi, Akçaburgaz Mahallesi, Muhsin yazıcı oğlu Caddesinde ( 2. Cadde) tapunun 249 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinden 68 dış kapı numarası olan 5.170,00 m2 miktarlı kayden ; arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesine paralel cephesi 51,70 m. Yola dik derinliği 100 m. Olan ve tamamı 5.170,00 m2 alana sahip ve tapu kaydında arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde 68 dış kapı numaralı, 2 bodrum kat+ zemin kat + 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K tarzda, ayrık nizamda inşa edilmekte olan bina yer aldığı tesbit edilmiştir. Söz konusu binanın karkas kısmı tamamlanmış, kısmen de dış cephe duvarları ve sıva imalatı ile doğrama aksamı yapılmış durumda, inşaatının yaklaşık % 50 oranında tamamlanmış olup, keşif tarihi itibariyle herhangi birinşai faaliyete rastlanılmamıştır. Binanın 2. Bodrum katına, yan bahçe cephesinden rampa ile araç girişi mevcut, hemhudut 4 parsel sayılı binanın bodrum katı ile müşterek kullanımlı olup, katları 3.270 m2 kapalı alana sahip olmak üzere kapalı alanları itibarıyle toplam inşaat alanı 23.000 m2 civarındadır. Taşınmaz bulunduğu konum itibarıyle alt ve üst yapı imkanlarından istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret sahasında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.


Yüzölçümü : 5.170,00 m2


Arsa Payı : -


İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.08.2015 tarih, 88431sayılı imar durumu yazısına göre Esenyurt İlçesi, Çakmaklı Mevkii, Akçaburgaz mahallesi, 249 ada, 3 ve 4 parselller 13.09.2013 onaylı 1/1000ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 1. Etap uygulama imar planında E: 1,25 hmax: 12.50 sanayi alanında kalmaktadır denilmiştir.


Kıymeti : 14.597.500,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcut tapu kaydında görüldüğü gibi


1. Satış Günü : 12/12/2016 günü 15:20 - 15:30 arası


2. Satış Günü : 26/01/2017 günü 15:20 - 15:30 arası


Satış Yeri : İCRA MÜZAT SALONU-EKİNOBA MAH. LONDRA ASFALTI YAN YOL NO :107 ÇANAKKALE SOK. AY MERKEZ KARŞISI BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI


Özellikleri : İstanbul, Esenyurt, Çakmaklı Mah. Taşağıl deresi mevkii, 249 ada, 4 parsel sayılı, 5.171,00 m2 yüzöl çümlü, ana taşınmaz niteliği B.A.Kfabrika idari bina olan taşınmaz


Nitelikleri : Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde ( 2. Cadde), tapunun 249 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinden 70 dış kapı numarası alan 5.171,00 m2 miktarlı B.A.K fabrika idari bina vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir, Söz konusu parsel üzerindeki fabrika binası, ön kısmında idari bina ile fabrikaya bitişik iki adet depo ve bekçi evinden ibarettir. Parsel cepheleri bahçe duvarı ve tel çit ile çevrilmiştir. Arşiv dosyasında parseldeki yapılan için 9645,38 m2 alandan ibaret 06.11.2000 tarihli ve 542,37 m2 alandan ibaret 20.03.2013 tarihli yapı ruhsatları mevcuttur.


İdari bina : Toplam brüt alanı 1.057,00 m2 dir. Zemin+ 2 normal katlı olarak B.A.K sistemde inşa edilmiştir. Dış cephesi alüminyum giydirme cephe olup, idari bölüm zemini granit döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı,, asma tavan ve spot aydınlatmalı, ofis bölümü zeminleri laminat parke döşemeli, elektrik, sıhhi tesisat, WC- lavabo grupları ile asansörü mevcuttur.


Fabrika binası : Toplam brüt alanı 10.570,00 m2 olup, bodrum kat + zemin kat +2 normal kat+çatı kattan müteşekkil, B.A.K tarzda inşa edilmiştir. Dış cephesi sıvalı ve boyalı, imalat kısımlarında zemin kaplaması endüstriyel beton döşemeli, alüminyum doğramalıdır.Bodrum kat : 2354 m2 brüt alanlıdır.Bodrum asma katlar idari bina alt ve ark kısmında olmak üzere 696 m2 brüt alanlıdır. Zemin kat, 1. Kat, 2. Kat 2.034 m2 brüt alanlı olup, çatı kat 1418 m2 alana sahip ve 979 m2 teras bulunmaktadır.


Ön kısım depo binası : 430 m2 brüt alanlı, B.A.K ve tek katlıdır. Fabrika binasına bitişik olarak cadde cephesinde girişkısmı altında yer almaktadır. Depo amaçlı kullanılmaktadır.


Arsa kısım depo binası : 1.443 m2 brüt alana sahip, B.A.K tarzda ve tek katlı olarak inşa edilmiş olup rampa ile giriş teşkil edilmiştir.


Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibarıyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın talep gören ticaret alanında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.


Yüzölçümü : 5.171,00 M2


Arsa Payı : -


İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.08.2015 tarih, 88431sayılı imar durumu yazısına göre Esenyurt İlçesi, Çakmaklı Mevkii, Akçaburgaz mahallesi, 249 ada, 3 ve 4 parselller 13.09.2013 onaylı 1/1000ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 1. Etap uygulama imar planında E: 1,25 hmax: 12.50 sanayi alanında kalmaktadır denilmiştir.


Kıymeti : 14.293.405,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcut tapu kaydında görüldüğü gibi


1. Satış Günü : 12/12/2016 günü 15:40 - 15:50 arası


2. Satış Günü : 26/01/2017 günü 15:40 - 15:50 arası


Satış Yeri : İCRA MEZAT SALONU- EKİNOBA MAH. LONDRA ASFALTI YAN YOL NO ( 107) ÇANAKKALE SOK. AY MERKEZ KARŞISI BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/543 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/10/2016