20 / 05 / 2024

Esenyurt'ta 3 gayrimenkul icradan satılıyor!

Esenyurt'ta 3 gayrimenkul icradan satılıyor!

Büyükçekmece 1. İcra Dairesi Esenyurt'ta bulunan 3 gayrimenkulü satış bedeli 18 milyon 600 bin TL'den satışa çıkardı. İhalesi 24 Şubat 2017'de gerçekleşecek...


Büyükçekmece 1. İcra Dairesi Esenyurt'ta bulunan 3 gayrimenkulü satışa çıkardı. İhalesi 24 Şubat 2017'de gerçekleşecek gayrimenkullerin satış bedeli 18 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ


2015/3114 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli ortak özellikleri :


Tapu ve Adres Özellikleri : Satışakonu olan taşınmaz, tapunun İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, 4.424,82 m2 yüzölçümlü, 213 ada 2 parselde kayıtlı, 'Dört KatlıBetonarme Bina ve Arsası.nitelikli ana taşınmazda zemin kat, 1 / 3 arsa paylı, sanayi deposu nitelikli 1 numaralı; birinci kat, 1/3 arsa paylı, sanayii deposu nitelikli 2 numaralı ve ikinci kat 1 / 3 arsa paylı sanayii deposu nitelikli 3 numaralı bağımsız bölümleridir.


Dava konusu taşınmaz Esenyurt İlçesi, Osmangazi Mahallesi, Barış Manço Caddesi üzerinde yer alınaktadır.


Çevresel Özellikleri: Satışakonu taşınmaz, TEM Bahçeşehir ve TEM Esenkent bağlantı yollarına yakın, Hadımköy bağlantı yolu ile ve toplu taşıma araçlan ile ulaşılması kolay bir bölgede yer almaktadır. Çevresinde benzer tipte sanayii, imalat, konut ve ticaret konut ağırlıklı yapılaşmalar mevcuttur.


Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik altyapı imalatları tamamlanmış olup olup bölgeye şebeke suyu, şehir elektriği, doğalgaz, iletişim ve kanalizasyon altyapısı gibi hizmetler verilmektedir. Bölgede belediye vediğer kamu hizmetleri mevcuttur.Taşınmaz ilçe merkezine, kamu kurum ve kuruluşlarına, çarşıya, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve hastaneye alışveriş merkezlerine yakın konumdadır.


Parsel Özellikleri:Satışa konu bağımsız bölümlerin yer aldığı parsel


geometrik olarak çokgen şekillidir. Parselin bir cephesi yol, diğer iki cephesi komşu parsel


ve diğer bir cephesi yeşil alana sınırdır. Sınırları düzgün ve belirgindir. Çevresindeki yollar genelde asfalt kaplı, yaya kaldınmları kilitli beton parkedir. Parsel önünde yaya kaldınmı henüz inşaa edilmemiştir. Parsel çevresi ihata duvarı ve demir korkulukludur. Parsel girişinde güvenlik noktası ve raylı demir kapı mevcuttur. Arsa imar planı olarak kısmen park alanında kısmen de sanayii alanında kalmaktadır,


Yapı Özellikleri:Satışakonu taşınmazlann yer aldığı bina betonarme


karkas tarzda inşa edilmiştir. Taşınmazın dış cephesi giydirme cephelidir. Bina 1 Bodrum 1 Zemin 2 Normal Kat ve çatı kat seviyesindedir. Binanın bodrum katına rampa yapılarakgiriş çıkış sağlanmıştır. Bağımsız bölümler özelikle sanayii alanına hizmet verebilecek tarzda depo nitelikli inşa edilmiştir. Proje olarak toplamda 4 kat 10.677,34 m2 inşaast alanıdır.Binanın 1. Bodrum Katı ortak alan ve 3.925,37 m2alanlı olup 8 mt. Kat Yüksekliğinde; zemin katı 1 numaralı bağımsız bölüm 2.140,75 m2 net alanlı olup 5 mt. Kat yüksekliğinde; 1 . normal katı 2 numaralı bağımsız bölüm 2.140,75 m2 alanlı olup 3,50 mt yüksekliğinde; 2. Normal katı 3 numaralı bağımsız bölüm 1.249,50 m2 alanlı olup3,50 mt yüksekliğinde ve çatı katı 50,72 m2 alanlıdır. Kren vinç hatlıdır. Asansörlü binadır. Proje olarak 3 adet asansör mevcuttur. Bodrum kat ortak alan olarak projelendirilmiştir. Taşınmazın bodrum katı ile zemin katı arasındaki kısımda 2 adet 462,99 m2 alanlı depo, sığınak ve toplantı odası olarak tasarlanmış balkon katı mevcuttur. Taşınmazın 04.08.2011 tarihli yapı ruhsatlı ve 24.03.2014 tarihli yapı kullanma izin belgelidir.


Bağımsız Bölümün Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu sanayi deposu nitelikli taşınmazlar keşif günü içeri girilmesi sureti ile incelenmiştir. Bağımsız bölümler sanayiye dönük depolama alanı olarak tasarlanmıştır. Zemin ve 1. Normal katların zemin şapı mevcut olup diğer katların eksiklikleri mevcuttur. Binanın bodrum, zemin ve 1 normal katı kullanılmaktadır. Hali hazırda bağımsız bölümler ruhsatındaki özelliği olan sanayi depolama alanı olarak kullanılma imkanına sahiptir. Bodrum katın ortak alan diğer katların ayrı ayrı bağımsız bölüm olarak tasarlanması her katın ayrı birer bağımsız bölüm olarak kullanımına olanak sağlamıştır.


VIII-TAŞINMAZIN DEĞERİ:


Satışa konu kat mülkiyetli olarak tapunun İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, 213 Ada, 2 Parselinde kayıtlı 4.424,82 m2 yüzölçümlü Dört Katlı Betonarme Bina ve Arsası nitelikli taşınmazda zemin kat 1/3 arsa paylı, 1,2 ve 3 numaralı sanayi depo nitelikli bağımsız bölümlerin, bulunduğu mevki, konumu, ulaşım olanağı, TEM Bahçeşehir ve TEM Esenkent ve Hadımköy bağlantı noktalarına ve toplu taşıma araç duraklarına yakınlığı, ilçe merkezine olan mesafesi, imarı, çevresindeki yapılaşma tipi, yola cephe olup olmaması, teknik alt yapı hizmet ve imalatlarının tamamlandığı ve gelişmekte olduğu, kamu ve belediye hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer alışı, çarşı pazara alışveriş ve ibadet yerlerine, okullara, sağlık tesislerine mesafesi (yakınlığı ve uzaklığı) bağımsız bölümlerin büyüklüğü, yapımında kullanılan malzeme niteliği ve işçilik özeni, ısıtma sistemi, her türlü teknik alt yapı imalatının büyük oranda tamamlandığı belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer alışı, çevre koşulları , taşınmazın kullanım alanı , taşınmaz alım satımına olan talep çevresinde oluşan gerçek rayiç değerler parselin çevresel fiziksel özellikleri ve paranın satın alma gücü dikkate alınarak;


1 Numaralı Bağımsız Bölümün Değeri =7.800.000,00 TL


2 Numaralı Bağımsız Bölümün Değeri =6.400.000,00 TL


3 Numaralı Bağımsız Bölümün Değeri =4.400.000,00 TL olarak belirlenmiştir.


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 213 Ada No, 2 Parsel No, KIRAÇ KÖYÜ Mahalle/Mevkii, 1 Bağımsız Bölüm


Adresi : Dava konusu taşınmaz Esenyurt İlçesi, Osmangazi Mahallesi, Barış Manço Caddesi üzerinde yer alınaktadır.


Yüzölçümü : 4.424,82 m2


Arsa Payı : 1/3


İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığı" İmar ve Şehireilik Müdürlüğü'nün 29.07.2015 tarihli imar durumu yazısına göre; İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 213 da 2 parsel sayılı taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2013 tarih 1529 sayılı karan ile onaylanan Esenyurt TEM Güneyi 1. Etap 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planıkapsamında kısmen E : 1,25/ Hmax : 12,50 m. / sanayii alanı; kısmen park alanı olarak aynIdığı belirtilmektedir.


Kıymeti : 7.800.000,00 TL


KDV Oranı : 


Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 24/02/2017 günü 14:00 - 14:05 arası


2. Satış Günü : 24/03/2017 günü 14:00 - 14:05 arası


Satış Yeri : İCRA MEZAT SALONU EKİNOBA MAH.LONDRA ASFALTI YANYOL NO:107 ÇANAKKALE SK AYMERKEZ KARŞISI BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 213 Ada No, 2 Parsel No, KIRAÇ KÖYÜ Mahalle/Mevkii, 2 Bağımsız Bölüm


Adresi : Dava konusu taşınmaz Esenyurt İlçesi, Osmangazi Mahallesi, Barış Manço Caddesi üzerinde yer alınaktadır.


Yüzölçümü : 4.424,82 m2


Arsa Payı : 1/3


İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığı" İmar ve Şehireilik Müdürlüğü'nün 29.07.2015 tarihli imar durumu yazısına göre; İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 213 da 2 parsel sayılı taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2013 tarih 1529 sayılı karan ile onaylanan Esenyurt TEM Güneyi 1. Etap 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planıkapsamında kısmen E : 1,25/ Hmax : 12,50 m. / sanayii alanı; kısmen park alanı olarak aynIdığı belirtilmektedir.


Kıymeti : 6.400.000,00 TL


KDV Oranı : 


Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 24/02/2017 günü 14:30 - 14:35 arası


2. Satış Günü : 24/03/2017 günü 14:30 - 14:35 arası


Satış Yeri : İCRA MEZAT SALONU EKİNOBA MAH.LONDRA ASFALTI YANYOL NO:107 ÇANAKKALE SK AYMERKEZ KARŞISI BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 213 Ada No, 2 Parsel No, KIRAÇ KÖYÜ Mahalle/Mevkii, 3 Bağımsız Bölüm


Adresi : Dava konusu taşınmaz Esenyurt İlçesi, Osmangazi Mahallesi, Barış Manço Caddesi üzerinde yer alınaktadır.


Yüzölçümü : 4.424,82 m2


Arsa Payı : 1/3


İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığı" İmar ve Şehireilik Müdürlüğü'nün 29.07.2015 tarihli imar durumu yazısına göre; İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 213 da 2 parsel sayılı taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2013 tarih 1529 sayılı karan ile onaylanan Esenyurt TEM Güneyi 1. Etap 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planıkapsamında kısmen E : 1,25/ Hmax : 12,50 m. / sanayii alanı; kısmen park alanı olarak aynIdığı belirtilmektedir.


Kıymeti : 4.400.000,00 TL


KDV Oranı : 


Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 24/02/2017 günü 15:00 - 15:05 arası


2. Satış Günü : 24/03/2017 günü 15:00 - 15:05 arası


Satış Yeri : İCRA MEZAT SALONU EKİNOBA MAH.LONDRA ASFALTI YANYOL NO:107 ÇANAKKALE SK AYMERKEZ KARŞISI BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin P sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin P sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/3114 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/11/2016