13 / 08 / 2022

Büyükçekmece'de icradan 12 milyon 894 bin TL'ye satılık arsa!

Büyükçekmece'de icradan 12 milyon 894 bin TL'ye satılık arsa!

Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü; Esenyurt'ta yer alan 9,551.41 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Arsanın bedeli 12 milyon 894 bin 403 TL olarak belirlendi. İhale; 9 Ocak 2012'de yapılacak...


 VERİLEN İLAN ŞU ŞEKİLDE;


BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2010/6988 TAL.

Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri:

TAPU KAYDİ: İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Çakmaklı Mahallesi'nde kain ve tapunun 105 ada, 3 parselini (1 cilt, 75 shf) teşkil eden 9,551.41 mı yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı

NİTELİKLERİ: Satışa konu taşınmaz tapunun Esenyurt ilçesi, Çakmaklı Mahallesi, 105 ada, 3 parselinde kayıtlı olup mahallen; E-5 karayolunu TEM otoyoluna bağlayan çevre yolu ile bağlantılı Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer alan arsa vasıflı taşınmazdır. Satışa konu olan taşınmazın boş parsel konumunda olduğu, üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmadığı tespit edilmiş olup çevresi tel çit ile çevrilidir. Sanayi alanında kalmakta olan taşınmazın komşu parsellerini sanayi tipi yapılaşmalar oluşturmaktadır. Taşınmaz Hadımköy- TEM bağlantı yolu ile bağlantılı Fevzi Çakmak Caddesi'ne cepheli, yola ikinci parsel konumdadır. E-5 ve TEM bağlantı yoluna yürüme mesafesindedir. Ulaşımı toplu taşım araçlarıyla imkan dahilinde ve alışveriş noktalarına yakındır. Belediye hizmetlerinden yararlanan taşınmaz gelişen bir bölgede yer almaktadır. Yakın çevresinde Tulip-A, Alkent villa kompleksleri bulunmakta, Metro-Gross Markete yürüme mesafesindedir.

İMAR DURUMU: Esenyurt Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10.11.2010 tarih ve M.34.6.ESB.013/20801  - 22855 sayılı imar durum belgesinde satışa konu olan taşınmazın istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/02/2010 tarih ve 498 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Kıraç 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı'nda Emsal: 1,25 Sanayi Alanı'nda kalmakta olduğu bildirilmiştir.

KIYMETİ: 12.894.403,50 TL

Birinci Satış günü: 09.01.2012 -10:20-10:30 Saatleri arasında ikinci Satış günü: 19.01.2012 -10:20-10:30 Saatleri arasında
Büyükçekmece 3.icra Müdürlüğü odası- (E5 Karayolu üzeri Aymerkez Av. M.karşısı, Uğurlu-Koza Plaza 1 .Kat BÜYÜKÇEKMECE/İSJ.) Adresinde

1)- Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya "çıkarılacaktır, ikinci satış gününün resmi tatile rastlaması halinde ikinci satışın tatili izleyen ilk iş günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen k'ıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2)-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si oranında nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan 0,18 KDV ite 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi Borçluya ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir

3)-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.

4)-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5)-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6)-Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur,

(ic. İfl. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No: 27
Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir. 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ