03 / 03 / 2024

Esenyurt'ta icradan satılık fabrika! 14.5 milyon TL'ye!

Esenyurt'ta icradan satılık fabrika! 14.5 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan fabrika vasıflı gayrimenkul 14 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satılıyor.


İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için  14 milyon 500 bin TL bedel isteniyor. 


Tapu Kaydı:

Dosyasında mevcut Esenyurt ilçesi, Akçaburgaz Mahallesi, 202 ada 35 parselde kayıtlı, 949,00 m2 yüzölçümlü, B.A.K. Fabrika ve arsası vasfındaki taşınmazın tamamının Türk Barter İnternational A.Ş. adına kayıtlı olduğu ve kaydı üzerinde belirtilen şerhler ve biri alacaklı banka lehine olmak üzere; iki ayrı ipotek hakkının bulunduğu görülmektir.


Satışa konu taşınmaz, tapunun Akçaburgaz Mahallesi, 202 ada 35 parselinde kayıtlı olup,adres olarak; Akçaburgaz Caddesi, 81. Sokak, Kapı No: 5 adresinde yer almaktadır.


Keşif tarihinde tesisin kapısı kapalı olduğundan özellikleri dışarıdan incelenmek ve Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğünün 2015/2073 Tal. Sayılı dosyası ile Büyükçekmece 2.İcra Hukuk Mahkemesine sunulan 30.11.2015 tarihli bilirkişi raporu dikkate alınmak suretiyle tesbit edilmiştir. Buna göre; taşınmaz üzerinde 2 bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat + çatı katından ibaret, iskanlı Betonarme Karkas bir fabrika binası bulunmaktadır. Binanın sokağa bakan ön cephesi cam giydirmedir. Normal katların bu kısımlarında ofis odaları, mescit, resepsiyon ve bekleme bölümleri bulunmaktadır.


Kıymeti : 14.500.000,00 TL

1. Satış Günü : 01/06/2018 günü 13:30 - 13:35 arası

2. Satış Günü : 04/07/2018 günü 13:30 - 13:35 arası

Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNA AYMERKEZ KARŞISI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4814 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/04/2018