Beykoz'da icradan satılık arsa: 5 milyon TL'ye!


Beykoz'da icradan satılık arsa: 5 milyon TL'ye!

Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi'nde yer alan 17 253,65 metrekare yüzölçümlü arsa satış bedeli 5 milyon 228 bin 595 TL olarak icradan satılıyor...Beykoz i Anadolu Feneri Mahallesi'nde yer alan 17 253,65 metrekare yüzölçümlü arsa 5 milyon 228 bin 595 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri; 


GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI : Beykoz Tapu Müdürlüğünce düzenlenen 30.03.2016 tarihli tapu kaydına göre; 17253.65 m2. miktarında ve tarla nitelikli Anadolu Feneri Mahallesi 172 parselin tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde takyidatlar mevcuttur.


GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Beykoz İlçesi Anadolu Feneri Mahallesi 172 parsel sayılı taşınmaz, 02.12.2005 onay tarihli 1/5000 ölçekli Boğaziçi Alanı Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma amaçlı Nazım İmar Planında "Tarımsal niteliği korunacak alan ve askeri yasak bölge" olarak planlanmıştır.


GAYRİMENKULÜN HALİHAZIR DURUMU: Beykoz İlçesi Anadolu Feneri 172 parsel sayılı taşınmaz; 17 253,65 m2 yüzölçümünde alana sahip olduğu, Anadolu Feneri Mahallesi merkezine 800 metre mesafede olup, taşınmaza Mecitdere yolu ile ulaşılmaktadır, yol kısmen stabilize olup daha sonra doğal toprak yol ile devam etmekte olup, tarım arazileri ve bahçelere giden yol olarak kullanılmaktadır. Parselin topoğrafık eğiminin güney- doğu yönüne doğru olduğu, ortalama Eğimin % 35 olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz eski tarım arazisi niteliğinde olup, son yıllarda üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulmadığı için, yabani otlar, çalı ve dikenliklerle kaplı bir durumdadır. Üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır. Diğer taraftan alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Taşınmaz tarımsal niteliği korunacak alan ve Askeri Yasak Bölgede kaldığı nedeni ile sınırlandırılmış bir kullanıma sahiptir ve . Diğer yandan İstanbul merkezi semtlerine ulaşımı bakımından avantajlı bir semt olup, doğaya ormanlara yakınlığı, çevresinde yapılaşmanın olmadığı, bina yoğun ve nüfus yoğunluğunun az olduğu ve katlı binaların olmadığı nedenleri, aksi bir konuma dönüşen İstanbul İlinde ayrıcalıklı bir Çiftlik yerleşimi olarak kullanıma sahip olacak yerlerden olma özelliğini taşımaktadır. 


Kıymeti : 5.228.595,00 TL

1. Satış Günü : 23/05/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 20/06/2017 günü 14:00 - 14:05 arası


Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi -


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin P sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin P sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında,pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/959 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/04/2017

beykoz satılık arsa fiyatları , Beykoz icradan satılık arsa ihaleleri , Beykoz anadolu feneri icralık arsalar ,