Beykoz'da satılık 2 arsa! 28 milyon TL'ye!

 Beykoz'da satılık 2 arsa! 28 milyon TL'ye!

İstanbul İli Beykoz İlçesi Dereseki Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsa icradan satışa çıkarıldı. Taşınmazların nitelikleri aşağıda yer alıyor:


 İstanbul İli Beykoz İlçesi Dereseki Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsa icradan satışa çıkarıldı.  Arsaların toplam bedeli 28 milyon 191 bin 705 TL olarak belirlendi.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul il, Beykoz ilçesi Dereseki Mahallesi 349 parsel sayılı 59.398,71 metrekare yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Beyanlar hanesinde Yüzölçümü hatalı olup, gerçek yüzölçümü 53.715,19 m2 dir. Tarih 27.03.2002 Yev:1238. Üzerinde şerhler temiz halde satılacaktır.

 

İMAR DURUMU:

Beykoz Belediye Başkanlığı imarve Şehircilik Müdürlüğünün 19.10.2015 tarih ve GD-17705 sayılı yazısında: Taşınmazların içinde bulunduğu alan İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.11.1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile ilan edilen İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı içerisinde kalmakta olup; 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır denilmektedir .

 

TAŞINMAZLARIN NİTELİKLERİ:

Satışa konusu taşınmazlar; Akbaba (Fener) Caddesi: 500 m, Osel ilaç Fabrikası:400 m .İsmail Özseçkin İ.O.Ö okuluna: 600 m, Doğa Koleji Beykoz Kampüsüne 1,2 km, Türk Alman Üniversitesine: 1,8 km , Beykoz merkeze :3,2 km, Kavacık kavşağına 12 km, FSM köprüsüne :13,5 km mesafededir. İstanbul ili, Beykoz İlçesi Deseki Mahallesi 349 ve 351 parsel sayılı taşınmazlar Dereseki .Akbaba ve Elmalı Mahalleleri arasında bulunmaktadır.349 parselin geometrik şekli yamuk olup , üzerinde 1-3 katlı 18 adet bina bulunmaktadır. Binalar borçluya ait değildir. 351 parsel sayılı taşınmazın geometrik şekli yamuk olup üzerinde herhangi bir yapı ile muhtesat bulunmamaktadır. Her iki taşınmaz orman cephe ve tabiat manzaralıdır. Dereseki , Akbaba ve Elmalı Mahalleleri üçgeninde buluna taşınmazların yakın çevresinde seyrek yapılaşma vardır, her türlü yol elektrik su ve ulaşım hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Ulaşımları kolaydır. Taşınmazlar Beykoz Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde , meskun alanda kalmakta ve belediye hizmetlerin den faydalanmaktadır . Yakın çevrelerinde günün sosyal ve ekonomik her türlü  ihtiyacın karşılanabildiği ortamın teşekkül ettiği gözlemlenmiştir. Taşınmazlar 1319 emlak sayılı Emlak Vergi Yasasının 1610 sayılı yasa ile değişik 12. maddesi 2. fıkrasına göre çıkarılan belediye sınırları dahilinde' Belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır.ve halen yürürlükte bulunan 11.03.1983 gün VE 17984 sayılı resmi gazetede yayınlanan 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamasinin 1.a maddesinde arsa sayılabilecek parsellenmiş arazi hakkında belirtilen esaslara göre arsa vasfındadırlar.

 

Kıymeti: 28.857.595.00 TL

1. Satış Günü: 20/12/2017 günü 15:30 - 15:35 arası

2. Satış Günü: 24/01/2018 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri: Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Betkoz İlçesi Dereseki Magallesi 351 parsel sayısı 3.156,04 metrekare yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtldır. 

 

Kıymeti: 1.334.110.00 TL

1. Satış Günü: 20/12/2017 günü 15:30 - 15:35 arası

2. Satış Günü: 24/01/2018 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri: Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi

 

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mnderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/650 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla, müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/10/2017