Beykoz'da icradan satılık 4 gayrimenkul! 4.2 milyon TL'ye!

 Beykoz'da icradan satılık 4 gayrimenkul! 4.2 milyon TL'ye!

İstanbul İli Beykoz İlçesi Çavusbaşı Mahallesinde yer alan 4 adet gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı...


 İstanbul İli Beykoz İlçesi Çavusbaşı Mahallesinde yer alan 4 adet gayrimenkul toplamda 4 milyon 200 bin TL'ye icradan satışa çıkarılıyor. 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :Beykoz Tapu Müdürlüğünün 01.09.2015 tarih ve 1054779 sayılı yazılarında; Beykoz İlçesi Çavusbaşı Mahallesinde bulunan 6 parselde yer alan; 142/615750 arsa paylı Stüdyo Daire vasfındaki C Blok 22 nolu bağımsız bölüm.

 

Kıymeti : 550.000,00 TL

1. Satış Günü : 19/12/2017 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 16/01/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : Beykoz Tapu Müdürlüğünün 01.09.2015 tarih ve 1054779 sayılı yazılarında; Beykoz İlçesi Çavusbaşı Mahallesinde bulunan 6 parselde yer alan35/615750 arsa paylı İş Yeri vasfındaki T 26 Blok 1 nolu bağımsız bölüm.

 

1. Satış Günü : 19/12/2017 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü : 16/01/2018 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi 

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : Beykoz Tapu Müdürlüğünün 01.09.2015 tarih ve 1054779 sayılı yazılarında; Beykoz İlçesi Çavusbaşı Mahallesinde bulunan 6 parselde yer alan-20/615750 arsa paylı İş Yeri vasfındaki T 26 Blok 4 no Tu bağımsız bölüm.

 

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

1. Satış Günü : 19/12/2017 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü : 16/01/2018 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi 

 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :Beykoz İlçesi Çavusbaşı Mahallesinde bulunan 6 parselde yer alan-20/615750 arsa paylı İş Yeri vasfındaki T 26 Blok 5 no bağımsız bölüm.

 

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

1. Satış Günü : 19/12/2017 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 16/01/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi

 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

Imar Durumu Bilgileri: Beykoz Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2015 tarih ve 15813 sayılı yazısına göre; Beykoz İlçesi Çavuşbaşı Köyü 1-2 pafta 6 parsel numaralı taşınmazın İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.11.1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile tespit edilen Doğal Sit Alanında(Beykoz İlçesi mücavir alanında) kaldığı, 05.06.1996 gün ve 8284 sayılı karar eki 1/25000 ölçekli sit derecelendirme paftasında II. Derece doğal Sit Alanı olarak tanımlanmış alanda kaldığı, Orman Bakanlığından alman 30.03.1987 tarih ve 0698 sayılı ön izin; 22.12.1987 tarih ve 21 olur sayılı kesin izin doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Orman Bakanlığınca onaylı 12.04.1988 tarihli 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve avan projelerine uygun olarak yapılan yapılara 21.04.1988 tarihinde yapı ruhsatı verildiği, buna göre satışa konu taşınmazlar için 26.12.2001 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi verildiği belirtilmiştir.

 

Taşınmazların Fiili Durumu: Değerlemeye konu C Blok 22 nolu bağımsız bölüm ile T-26 Blok 1, 4 ve 5 nolu bağımsız bölümler sosyal donatı alanlarının yoğun olduğu güvenlikli lüks Acarkent sitesinin dahilinde bulunmaktadır. C Blok 22 numaralı bağımsız bölüm(l+l) 3 katta, arka cephede yer almaktadır. 51. Sokakta yer alan T-26 Blok ise Giriş kat + 4 Normal kat + çatı katı olmak üzere 5 kattan oluşmaktadır. Değerleme konusu 1 nolu bağımsız bölüm binanın giriş katında bulunmakta olup, 180 m2Tik, 3 oda, 1 solan, 2 adet banyo wc ve mutfaktan oluşmaktadır. 4 ve 5 nolu bağımsız bölümler ise binanın 3 katında yer almakta olup 100 m2Tik, 2 oda ve 1 salondan oluşmaktadır. Değerlemeye konu bağımsız bölümler ikamet amacıyla konut olarak kullanılmaktadır. Üst gelir gurubuna mensup kişilerin ikamet ettiği Acarkent sitesi Kavacık Kavşağına yaklaşık 5 km. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne ise yaklaşık 7 km mesafede yer almaktadır. 

 

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2080 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/11/2017