Beykoz'da satılık gayrimenkul! 7 milyon TL'ye!

 Beykoz'da satılık gayrimenkul! 7 milyon TL'ye!

Beykoz İli Göksu Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan 13 Aralık 2017 tarihinde ilk ihalesine çıkıyor ..


Beykoz İli Göksu Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 7 milyon 172 bin TL bedel ile icradan 13 Aralık 2017 olarak satışa sunuluyor. 

 

Özellikleri Taşınmazın Tapu Kaydı: Beykoz Tapu Müdürlüğünce düzenlenmiş 28.02.2017 tarih ve E.216535 sayılı yazı ekinde gönderilen onaylı tapu çıktısına göre Göksu Mahallesi 494 ada, 47 parsel, 1320,00 m2 yüzölçümünde, biri ahşap diğeri kargir bahçeli iki ev vasfında olup; taşınmazın 4/6 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

 

Taşınmazın Özellikleri: Dava konusu taşınmaz, Sadri Alışık Caddesi ile Gemici Çıkmazına cephe, İstanbul Boğazına 450 metre, Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsüne 450 metre, Kavacık Kavşağına 2 km kuş uçuşu mesafededir. 

 

2 adet bina ve binaları birbirine bağlayan müştemilat bulunmaktadır. 3 katlı yaklaşık 100 yıllık ahşap binanın taban alanı 100 m2, iki katlı kargir binanın taban alanı 60 m2 ve iki yapıyı birbirine bağlayan müştemilatın taban alanı 30 metredir. Ahşap binanın giriş katı; salon+mutfak, 1. Katta salon+oda, 2. Katında 3 oda bulunmaktadır. 

 

Kıymeti: 7.172.013,57 TL

1. Satış Günü: 13/12/2017 günü 15:30 - 15:35 arası 

2. Satış Günü: 10/01/2018 günü 15:30 - 15:35 arası 

Satış Yeri: Beykoz icra Müdürlüğü Kalemi

 

Satış şartları:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna - adar esatis.uvap.qov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli : olunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, -.DV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan ^dialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit : madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin -L17/182 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/11/2017

!K.m 126)