Beykoz Dere Evleri'nde 600 bin TL'ye satılık villa! İcradan!


Beykoz Dere Evleri'nde 600 bin TL'ye satılık villa! İcradan!

Beykoz İcra Müdürlüğü, İstan bul İli, Beykoz İlçesi, Paşamandıra Köyü, Değirmendere Mevkii, 31 parselde yer alan 8 bin 600 metrekare Dere Evleri içerisinde 51 nolu villayı satışa sunuyorBeykoz İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

İSTANBUL BEYKOZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI

Dosya No:2010-769 Ta.

Bir borçtan dolayı hacizli bulunan,

Tapu Kaydı: Beykoz Topu Sicil Müdürlüğünün 18.02.2010 tarih 386 sayılı yazıları eki tapu kaydı suretinde belirtildiği gibi İstanbul ili Beykoz ilçesi Paşamandıra Köyü, Değirmendere Mevkii, 31 Parsel Sayılı 8600 M2 miktarındaki tarlanın 2/24 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. özellikleri: Satışa konu taşınmaz Riva Deresi ile Paşamandıra Caddesi arasında. Riva Deresi kenarında, ana arter Paşamandıra Caddesine yaklaşık 90 m., güneydoğusunda bulunan muhtarlığa, otobüs durağına, merkez camisine ve köy kahvesine Paşamandıra köy merkezine 1450 m. mesafede, etrafı tarla ve seyrek köy evleri ile çevrili, bahçesi tanzim edilmiş, ışıklandırılmış, ulaşımı kolay, her türlü hizmetten faydalanır konumda olup, etrafı taş duvar+kafes tel ile çevrili 31 parsel üzerinde bulunmaktadır. Bodrum ve çatı arası katı ile birlikte 4 katlı, villa tarzı, 3 adet binadan oluşan, bekçi evi, kapalı otoparkı, korunması gibi faktörler ön planda tutularak inşa edilmiş, yaklaşık 10 yıllık Dere Evleri adlı sitede bulunmakta olup, dosya konusunu oluşturan 51 kapı nolu villanın; zemin katta: giriş, salon, önünde çok geniş teras, banyo+ wcli bir oda. mutfak, önünde ahşap sundurmalı balkon, kiler, wc ve kapalı garaj, üst katta: geniş merdiven sahanlığı, tümü balkonlu ikisi banyo+ wcli ve biri soyunma odalı olmak üzere 5 oda. kat banyosu, çamaşır odası, çatı arası katında banyo+wcli tek mahal ve üzerinde cihannüma, bodrum katta 1 oda, 'mutfak ve banyo+wcsi bulunan hizmetli bölümü ile enerji, hobi odaları ve sinema salonundan meydana gelmektedir. Villada giriş, mutfak, kiler, wc, banyo balkonlar ile bodrum katta tüm zemin seramik, teras mermer kaplamalı olup. zemin kat salon ve çatı arası katın zemini lamine, tüm odalar ve normal kat merdiven sahanlığı zeminleri laminat kaplamalı, tüm merdivenler ferforje demir korkuluklu, basamaklar masif ahşap mobilya kaplamalı, iç doğramalar mobilya dış doğramalar PVC. tavanlar dekoratif kartonpiyerin banyo-wclerdef duvarlar tavana, kadar seramik, diğer tüm duvarlar saten badanalı olup, salonda ve çatı arasında şömine mevcuttur. Villa kaloriferli ve asansörlüdür, birinci sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiştir. İmar Durumu: Beykoz ilçesi Paşamandıra Köyü, Değirmendere Mevkii, 31 Parsel sayılı taşınmaz İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 15.01.1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile doğal sit alanı ilan edilen alanda kalmakta olup, koruma kurulunun 05.06.1996 gün 8284 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli sit derecelendirme paftasında II. Derece sit alanı olarak gösterilmektedir. 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı Büyükşehir belediyesince hazırlanarak onaylanmak üzere İstanbul III numaralı koruma kuruluna sunulmuştur. Söz konusu planların onayından sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planları belediyece hazırlanacaktır. Bu nedenle imar durumu bilgisi yoktur.

Değeri: 600.000,00 TL
Satış Saati: 15.30 - 15.40 Açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

Satış Şartları:

1- Satış 18.10.2011 Salı günü yukarıda yazılı saatler arasında Beykoz icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 28.10.2011 Cuma günü yukarıda yazılı saatler arasında Beykoz icra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin %20 nispetinde nakit pey akçesi (TL) yada bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği taktirde kendine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, KDV, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, (*) varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi taktirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşımazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK 130. Maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip , yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. Maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok arttırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil olunur

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kim olacağı ilan olunur 10.08.2011
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com