25 / 05 / 2024

Beykoz'da icradan satılık arsa! 19.2 milyon TL'ye!

Beykoz'da icradan satılık arsa! 19.2 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadoluhisarı Mahallesi, Göksu- Göztepe yolu mevkiinde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 19 milyon 263 bin TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.


İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadoluhisarı Mahallesi, Göksu- Göztepe yolu mevkiinde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için  19 milyon 263 bin TL bedel isteniyor. 


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Beykoz Tapu Müdürlüğü’nün 30/07/2018 tarih, 7289 yevmiye sayılı yazısına göre satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadoluhisarı mahallesi, Göksu- Göztepe yolu mevkiinde olup tapunun 542 Ada 225 sayılı parselidir. 3.826,00M2 yüzölçümünde ve ARAZİ niteliğindeki taşınmazın:

1/ 28 Hissesi Halit YILMAZ = Cevat oğlu,

1/56 Hissesi Elmas ÇETİNKAYA = Dursun kızı,

53 / 56 Hissesi YABA İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adlarına kayıtlıdır.


Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğü’nün 30.03.2016 tarih, (968)-783-6955 sayılı yazısında: Satışa konu 225 sayılı parsel 26.09.2009 tarih 1 / 1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında İmar kanununun 18. Maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılacak alan sınırları içindeB lejantlı konut alanı, park alanı ve yol olarak planlanmıştır. Arsa ve arazi düzenlemesi yapılmadan inşaat izni verilemez denilmektedir.


Kıymeti : 19.263.020,00 TL

1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 15:00 - 15:20 arası

2. Satış Günü : 10/01/2019 günü 15:00 - 15:20 arası

Satış Yeri : BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/10/2018