Vergi takvimi Ekim 2016!


 Vergi takvimi Ekim 2016!

Vergi mükellefleri, hangi vergileri ne zaman ve ne kadar süre içerisinde ödemesi gerektiğini GİB tarafından açıklanan vergi takviminde görebiliyor. İşte vergi takvimi Ekim 2016...Vergi takvimi Ekim 2016!

Gelir İdaresi Başkanlığı her ay vergi takvimi yayımlıyor. Vergi takvimi ile hangi ay hangi vergilerin ödeyeceği görülebiliyor. 


2016 Ekim ayı vergi takvimine göre bu ay ödenmesi gereken vergiler arasında gayrimenkul vergileri yer almıyor. Bu ay ödenecek vergiler aşağıda yer alıyor:


Ekim ayı vergileri...


01/10/201610/10/201616-30 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201611/10/201616-30 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/10/201617/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201617/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/10/201617/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201617/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201617/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/10/201617/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201620/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201620/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201620/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201620/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/10/201620/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201620/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201624/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/10/201624/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/10/201624/10/2016Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/10/201624/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/10/201624/10/2016Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/10/201624/10/2016Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


17/10/201625/10/20161-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


17/10/201625/10/20161-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/10/201626/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/10/201626/10/2016Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/10/201626/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/10/201626/10/2016Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/10/201626/10/2016Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/10/201626/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/10/201631/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/201631/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/10/201631/10/2016Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/10/201631/10/20166552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 12. taksit ödemesi


Vergi takvimi Eylül 2016!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
Vergi takvimi Ekim 2016 , ekim ayı vergileri , 2016 ekim ayında hangi vergiler ödenecek ,