30 / 05 / 2024

Vergi takvimi Temmuz 2018!

 Vergi takvimi Temmuz 2018!

Temmuz ayına ait vergi takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlandı. İşte Vergi takvimi Temmuz 2018...


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Temmuz ayına ait vergi takvimi yayınlandı. Bu ay içinde ödenmesi gereken vergiler arasında kira gelir vergisi ve değer artış kazancı vergisi bulunuyor.


Vergi mükellefleri ödemelerini 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek.


Vergi takvimi Temmuz 2018

01/06/2018    02/07/2018    Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/06/2018    02/07/2018    Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/06/2018    02/07/2018    Mayıs 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2018    02/07/2018    Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/07/2018    10/07/2018    16-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    10/07/2018    16-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/07/2018    16/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/07/2018    16/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    16/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    16/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    16/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    16/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    16/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/07/2018    20/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    20/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    20/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    20/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/07/2018    20/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


16/07/2018    24/07/2018    1-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/07/2018    25/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/07/2018    25/07/2018    Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/07/2018    25/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/07/2018    25/07/2018    Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/07/2018    25/07/2018    Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/07/2018    25/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


16/07/2018    25/07/2018    1-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    26/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/07/2018    26/07/2018    Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/07/2018    26/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/07/2018    26/07/2018    Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/07/2018    26/07/2018    Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/07/2018    26/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/07/2018    27/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı


01/07/2018    30/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

01/07/2018    31/07/2018    2017 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/07/2018    31/07/2018    Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/07/2018    31/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2018    31/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/07/2018    31/07/2018    Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/07/2018    31/07/2018    6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi


01/07/2018    31/07/2018    7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi