20 / 07 / 2024

2018 Mayıs Vergi takvimi!

 2018 Mayıs Vergi takvimi!

Vergiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Mayıs itibari ile ödenmesi gereken vergilerin listesi açıklandı. Vergi takvimine göre, Mayıs'ta ödenmesi gereken vergiler arasında 1 Mart'ta başlayan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi var.


İki vergi için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2018 olarak belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı tarihlere göre Mayıs ayı vergi takvimine göre emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksiti bitiyor. 


Vergi takvimine göre ayrıca, kendisine miras kalan vatandaşları ilgilendiren veraset ve intikal vergisinin 2018 yılı 1. taksit dönemi bugün başladı. Taksit yine en son 31 Mayıs'a kadar ödenebilecek. Mayıs ayında ödenen diğer vergiler ise şu şekilde sıralanıyor:Mayıs ayında ödenen vergiler


01/05/2018    10/05/2018    16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    10/05/2018    16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/05/2018    14/05/2018    2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/05/2018    14/05/2018    2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/05/2018    15/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    15/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    15/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    15/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    15/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    15/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/05/2018    15/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/05/2018    17/05/2018    2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/05/2018    17/05/2018    2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/05/2018    21/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    21/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    21/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    21/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    21/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/05/2018    21/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    23/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/05/2018    23/05/2018    GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı


01/05/2018    23/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/05/2018    24/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/05/2018    24/05/2018    1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/05/2018    25/05/2018    1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    28/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/05/2018    28/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/05/2018    28/05/2018    GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi


01/05/2018    28/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/05/2018    31/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/05/2018    31/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2018    31/05/2018    Denetim Kuruluşları Yetkilendirme 

Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

01/05/2018    31/05/2018    Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi


01/05/2018    31/05/2018    6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi


01/05/2018    31/05/2018    7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi


01/03/2018    31/05/2018    2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


01/03/2018    31/05/2018    2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)


01/03/2018    31/05/2018    2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi


01/04/2018    31/05/2018    2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)


01/03/2018    31/05/2018    2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi


01/05/2018    31/05/2018    2017 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)


01/05/2018    31/05/2018    Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi


01/05/2018    31/05/2018    Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması


01/05/2018    31/05/2018    Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)