18 / 07 / 2024

2018 Şubat ayı vergi takvimi!

 2018 Şubat ayı vergi takvimi!

Gelir İdaresi Başkanlığı, her ay, hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini açıklıyor. Peki, Şubat 2018'de hangi vergiler ödenecek?


 

2018 Şubat ayında hangi mükelleflerin, hangi vergileri ödemek ile mükellef olduğu GİB tarafından açıklanan vergi takviminde yer alıyor.


Açıklanan Şubat ayı vergi takvimine göre, taşınmaz mal sahiplerinin ödemek ile mükellef olduğu bir vergi bulunmuyor. 2018 Şubat ayı vergi takvimi şu şekilde;


2018 Şubat ayında hangi vergiler ödenecek?


01/02/201809/02/201816-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/02/201812/02/201816-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201814/02/20182017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/02/201814/02/20182017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/02/201815/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201815/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201815/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/02/201815/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201815/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201815/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/02/201815/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/02/201819/02/20182017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/02/201819/02/20182017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/02/201820/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201820/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/02/201820/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201820/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201820/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201820/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201823/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı


01/02/201823/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/02/201826/02/2018Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2017 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı


01/02/201826/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


16/02/201826/02/20181-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/02/201826/02/20181-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201826/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/02/201826/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/02/201828/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/201828/02/2018Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi


01/02/201828/02/2018Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi


01/02/201828/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/02/201828/02/2018Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com