17 / 06 / 2024

2018 Nisan ayında ödenecek vergiler!

 2018 Nisan ayında ödenecek vergiler!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her ay vergi takvimi yayımlanıyor. Bu takvimde vergilerin başlangıç ve bitiş tarihleri görülebiliyor. İşte 2018 Nisan ayında ödenecek vergiler..


Vergi mükellefleri, hangi vergileri ne zaman ve ne kadar süre içerisinde ödemesi gerektiğini GİB tarafından açıklanan vergi takviminde görebiliyor.


GİB tarafından açıklanan vergi takvimine göre,  2018 Nisan ayı vergi takvimine göre gayrimenkuller için gelir vergisi 1. taksit ödemeleri sona erdi. Ancak, emlak ve çevre temizlik vergisi için ödemeler devam ediyor. Bu ay içinde ödenmesi gereken diğer vergiler ise şu şekilde sıralanıyor:


2018 Nisan ayı vergi takvimi


01/03/201802/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/201802/04/20186736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi


01/03/201802/04/20187020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi


01/03/201802/04/20182017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi


01/03/201802/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/03/201802/04/2018Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/04/201810/04/201816-31 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/04/201810/04/201816-31 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/04/201816/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201820/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201824/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/04/201824/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/04/201824/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/04/201824/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/04/201824/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/04/201824/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/04/201825/04/20182017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi


16/04/201825/04/20181-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201825/04/2018Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


01/04/201825/04/2018Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


16/04/201825/04/20181-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/04/201826/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/04/201826/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/04/201826/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/04/201826/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/04/201826/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/04/201826/04/2018Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/04/201830/04/20182017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi


01/04/201830/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/04/201830/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/04/201830/04/2018Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201831/05/20182017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com