27 / 05 / 2024

2017 Aralık ayı vergi takvimi!

 2017 Aralık ayı vergi takvimi!

Gelir İdaresi Başkanlığı, her ay, hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini açıklıyor. Peki, Aralık 2017'de hangi vergiler ödenecek? İşte Aralık ayı vergileri..


Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükellefleri için hangi ay, hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini, başlangıç ve bitiş günlerini açıklıyor.


Aralık ayı vergi takvimine göre taşınmaz mal sahiplerinin taşınmaz malları için ödemesi gereken herhangi bir vergi bulunmuyor.

 

2017 Aralık ayında ödenecek vergiler


01/12/201711/12/201716-30 Kasım 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/12/201711/12/201716-30 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201715/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201715/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201715/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/12/201715/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201715/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201715/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/12/201720/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201720/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201720/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/12/201720/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201720/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201720/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201725/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/12/201725/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/12/201725/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

18/12/201725/12/20171-15 Aralık 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


01/12/201726/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


18/12/201726/12/20171-15 Aralık 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/12/201726/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/12/201726/12/2017Kasım 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/12/201702/01/2018Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/12/201702/01/2018Kasım 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/12/201702/01/2018Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi


01/12/201702/01/20182018 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki


01/12/201702/01/2018Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com