24 / 06 / 2024

Ekim 2018 vergi takvimi!

Ekim 2018 vergi takvimi!

Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yayınlanan 2018'in Ekim ayına ait vergi takvimine göre bu ay gayrimenkuller için ödenecek bir vergi bulunmuyor...


1 Ekim'de başlayacak ve 31 Ekim'de sona erecek vergiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi takvimi dahilinde yayınladı. 


Vergi takvimi'ne göre; bu ay gayrimenkuller için ödenecek bir vergi bulunmuyor.  Gayrimenkuller için ödenecek emlak ve çevre temizlik vergisi 1 ay sonra 1 Kasım itibari işe başlayacak.


 


Vergi takvimi Ekim 2018

01/09/2018    01/10/2018    Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/09/2018    01/10/2018    Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2018    01/10/2018    6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi


01/09/2018    01/10/2018    7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi


01/09/2018    01/10/2018    Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/10/2018    09/10/2018    16-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/10/2018    10/10/2018    16-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    15/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    15/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    15/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    15/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    15/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    15/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 

01/10/2018    15/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/10/2018    22/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/10/2018    22/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    22/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    22/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    22/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    22/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    23/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/10/2018    23/10/2018    Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/10/2018    23/10/2018    Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 

01/10/2018    23/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/10/2018    24/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/10/2018    24/10/2018    Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/10/2018    24/10/2018    1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/10/2018    25/10/2018    1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    26/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/10/2018    26/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/10/2018    26/10/2018    Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/10/2018    26/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/10/2018    26/10/2018    Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/10/2018    26/10/2018    Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/10/2018    31/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/10/2018    31/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/10/2018    31/10/2018    Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)