08 / 02 / 2023

Veraset ilamını noterler verebilir mi?

 Veraset ilamını noterler verebilir mi?

Veraset ilamı, bir kimsenin ölümü halinde yakınlarına miras bıraktığı takdirde, yasal olarak bu mirasın kimlere ne oranda kaldığını gösteriyor. Peki Veraset ilamını noterler verebilir mi? diyorsanız işte yanıtı...


Bir kimsenin vefatı sonrasında geride bıraktığı mirası ile mirasçılarının kim olduğu, mirasçılık hakkına kimlerin sahip olduğu veraset ilamıyla görülebiliyor.


Yapılan başvuru üzerine alınan bu veraset ilamı; çıkarıldıktan sonra kaç yıl geçerse geçsin geçerli oluyor. Mirasçı olduğunu düşünen ve veraset ilamı alabiliyor. 


Veraset ilamı 2017 ne kadar?


Veraset ilamı noter ücreti 2017 yılında asgari olarak 123 TL olarak tahsil ediliyor.  2 tane veraset ilamı alınmak istediğinde 134,49 lira ödenmesi gerekiyor. 


Veraset ilamını noterler verebilir mi?


Veraset ilamı; 01.10.2011 tarihine kadar yalnızca sulh hukuk mahkemesinden alınırken, 6217 sayılı İdari Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan değişiklik sonucunda, 01.10.2011 tarihinden itibaren mirasçılarca sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden de alınabiliyor.


Mirasçıların notere başvurusunun ardından; Noter başvuru üzerine nüfus kayıtlarını inceleyerek öncelikle ilgilinin yasal mirasçı olup olmadığını tespit ediyor. 


Mirasçılığın tespitinde ilgili tarafından sunulacak güncel nüfus kayıt örnekleri veya noter tarafından elektronik ortamda temin edilecek kayıtlar esas alınıyor. 


Nüfus kayıt örneğinin elektronik ortamda temin edilememesi halinde, bu kayıtlar noterce nüfus müdürlüğünden yazıyla da istenebiliyor.


İlgilinin nüfus kayıtlarına göre yasal mirasçı olduğunun tespit edilmesi halinde özel kanunlardaki usuller de dikkate alınarak ilgiliye, miras paylarını gösterir veraset ilamı ve suretleri veriliyor. 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com