Tapu tahsis belgesini tapuya nasıl çevirebilirim?


 Tapu tahsis belgesini tapuya nasıl çevirebilirim?

Arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahipleri tarafından yapılmış yapılar için tapu tahsis belgesi verilebiliyor. Peki tapu tahsis belgesini tapuya nasıl çevirebilirim? diyorsanız işte yanıtı..Tapu tahsis belgesini tapuya nasıl çevirebilirim?

2981 dayılı Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahipleri tarafından yapılmış yapılar, 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis ediliyor. 


Bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine tapu tahsis belgesi veriliyor.


Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine gecekondu yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kontratı düzenlenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapuları veriliyor.


Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapuları resen iptal ediliyor.Peki tapu tahsis belgesini tapuya nasıl çevirebilirim? diyorsanız işte yanıtı..


Tapu tahsis belgesinin tapuya dönüştürülmesi için gerekli evraklar ile birlikte belediyeye müracaat etmek gerekiyor.


Başvuruda istenen evraklar şu şekilde:

-Başvuru dilekçesi

-Noter onaylı beyanname ve taahhütname

-Tapu tahsis belgesi

-İmar Affı Müracaatı Belgesi

-2000 TL’lik Banka Makbuzu

-Toprak parası ödenmiş ise Banka dekontu

-Satışlı yerler için Noter Satış

-Vefat edenler için veraset ilamı

-Kimlik fotokopisi

-Bağlı bulunulan Muhtarlıktan Form-5 Belgesi

-İmar durumu

-Bazı durumlarda nüfus kayıt örneği ve isim, soy isim değişikliklerinde mahkeme kararı.


Not : Ödemenin peşin yapılması durumunda hizmetin tamamlanması süresi 2,5 ay sürüyor.

Tapu tahsis belgesi devredilebilir mi?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comTapu tahsis belgesini tapuya nasıl çevirebilirim , tapu tahsis belgesi tapuya nasıl çevrilir , tapu tahsis belgesinin tapuya çevrilmesi , tapu tahsis belgesinin tapuya çevrilmesi için istenen belgeler , tapu tahsis belgesinin tapuya dönüştürülmesi , tapu tahsis belgesinin tapuya çevrilmesi 2015 ,